Katechetikos Centras

Zapraszamy od 3 listopada 2020 r. uczestniczyć w seminarium kwalifikacyjnym „Poznanie Pisma Świętego i metody nauczania na lekcjach”, który odbędzie się w języku polskim, zdalnie. 🗓

40 godz. program kwalifikacyjny (obejmujący to seminarium)

„Poznanie Pisma Świętego i metody nauczania na lekcjach ” akredytowany jest przez Centrum Edukacyjne w Trokach 2020-08-31 nr ID307810.

W czasie seminaru:

 • nauczą się, jak skutecznie i poprawnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego;
 • przeanalizują najtrudniejsze tematy związane z Piśmem Świętym;
 • zapoznają się z poruszanymi kwestiami w odnawianym programie edukacji religijnej.
 • nauczą się czytać i interpretować Apokalipsę św. Jana;
 • potrafią  wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Lektor: O. Valdemar Linke CP,

Kapłan z zakonu pasjonistów, biblista. Doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Redaktor naczelny rocznika Słowo Krzyża. Przełożony polskiej prowincji pasjonistów. Autor wielu prac naukowych.Trukmė: 12 val. (seminaro dalyvis privalo dalyvauti visuose paskaitose).

Cykl spotkań biblijnych:

3 listopada

1. Bóg: skąd go znamy? Objawienie w teologii i katechezie (90 min)

 • Kim i jakim jest Bóg?
 • W jakiego Boga nigdy bym nie uwierzył?
 • Czy Bóg stworzył zło?
 • Gdzie jest Bóg, gdy boli? (Hiob, Kościół, Holokaust…)
 • Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
 • Czy Boga można spotkać w laboratorium?

10 listopada

17 listopada

2. Pismo Święte w Kościele i w życiu. (90 min)

 • Czy warto czytać Biblię dzisiaj?
 • Jaką rolę odgrywa Pismo Święte w Kościele?
 • Dlaczego naukowcy ciekawią się Biblią?
 • Jak zastosować teksty biblijne w swoim życiu?
 • Czy Biblia uczy o stworzeniu i ewolucji?

24 listopada

 • Praca: Program duszpasterski i duchowy w Dei verbum rozdz. VI. Wybrać z Dei verbum rozdz. VI jeden element odnoszący się do życia duchowego i jeden element duszpasterski. Napisać, co uczestnik zajęć może zrobić, żeby wprowadzić je w praktykę w życiu osobistym oraz we własnej wspólnocie (parafialnej, zakonnej, jakimś ruchu kościelnym itd.)
 • Analiza prac (90 min)

1 grudnia

3. Apokalipsa: jak czytać? (90 min).

Lektura intertekstualna w Ap.

8 grudnia

 • Praca: Stary i Nowy Testament w Dei verbum rozdz. IV-V. Na przykładzie dowolnie wybranego fragmentu Ap pokazać jedność Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu). Zestawić ze sobą jakiś tekst z Ap, w którym użyty jest tekst ze ST. Przedstawić wyjaśnienie tekstu ze ST na podstawie fragmentu z Ap.
 • Analiza prac (90 min)

Cena: wpłata uczestnika wynosi 10 euro.

(Cena seminarium wynosi 15 euro, częściowo opłaca CKAW)

Uzgodnij z instytucją edukacyjną płatność seminaru. Opłata odbywa się za pośrednictwem Centrum Edukacyjnego Instytucji w Trokach. Faktury zostaną wysłane uczestnikom po seminarium pocztą elektroniczną. na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom. Jeśli nie korzystałeś z platformy Zoom, po pierwszym kliknięciu łącza nastąpi krótka instalacja.

Rejestracja: https://bit.ly/3j4o1m2 do 30 października. Liczba miejsc jest ograniczona, więc może zostać zawieszona wcześniej.

Początek: o godz. 20:00 do godz. 21:30. Podłączanie uczestników do platformy Zoom i rejestracja (podajemy swoje imię i nazwisko)

Warunki udziału w seminarium.

Uczestnicy łączą się z kamerami;

Uczestniczymy z wyłączonymi mikrofonami;

Podczas seminarium będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Scheduled Archiwum