Katechetikos Centras

Virtuali edukacinė biblioteka

Naudingos nuorodos:

1. Interneto prieiga: http://www.bernardinai.lt/tv

2. Gimnazistai:  http://www.bernardinai.lt/tv/tema/Gimnazistai

Filmas su N. Vujicic „Drugelių cirkas“ : https://www.youtube.com/watch?v=nRtylg6ks2o&list=PLI1dS7itUrvu3T1Hv1vVJ1xx9teF107Tb

Plačiau


Vilniaus arkivyskupijos Caritas  parengė vaizdo klipus, kuriuos tikybos mokytojai gali naudoti pamokose kalbant apie kovą su diskriminacija.

Kol kas sukurti du, iki gruodžio mėnesio išleis dar du. Juose kalbama apie vienišų mamų, nuteistųjų, kitataučių ir benamių diskriminaciją. Apie savo patirtis pasakoja konkretūs tai patyrę žmonės. Šiais siužetais siekiama, kad žmonės pažintų kitą, nesivadovautų stereotipais, pasistengtų suprasti jo situaciją.Tikimasi, kad šie klipai ir diskusijos po jų galėtų padėti auginti kitokią moksleivių kartą.

Carito darbuotojai norėtų gauti grįžtamąją informaciją apie parengtą medžiagą ir jos tinkamumą mokiniams iš mokytojų, kurie naudotų šią medžiagą.