Katechetikos Centras

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijai nuo 2020 m. sausio 3 d. reikalingas tikybos mokytojas. Darbas 1-3-iose gimnazijos klasėse. 9 pamokos.