VAKC

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla ieško tikybos mokytojo (-os)

Darbo krūvis: 6 pamokos trečiadieniais.
Įsidarbinantys turi pateikti VAKC pažymą, kad neturi kliūčių gauti Kanoninį siuntimą.