VAKC

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro 2018-2019 m.m. veiklos planas

DĖMĖSIO!

Seminaras apie  Šv.Raštą (lekt. kun. Mozė Mitkevičius) nukeliamas į birželio 13 d. 

Atsisiųsti