Katechetikos Centras

2018-03-22 vyko viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“

2018 m. kovo 22 dieną Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre vyko jau tradicine tapusi viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“ 6 klasių mokiniams (lietuvių k.)
Viktorinos tikslas – žinių apie Dekalogą įtvirtinimas, tikėjimo pažinimo gilinimas, Šventojo Rašto skaitymas.
Dalyvavo 8 mokinių komandos iš Vilniaus arkivyskupijos bendrojo lavinimo švietimo įstaigų.
Sveikiname visus viktorinos dalyvius bei nugalėtojus.