Katechetikos Centras

Viktorina 4 klasių mokiniams „Esu katalikas“ (lietuvių ir lenkų k.) Vykdymas nukeliamas.

Kviečiame tikybos mokytojus kartu su 4 klasių mokinių komandomis dalyvauti viktorinoje ,,Esu katalikas“ (lietuvių ir lenkų k.)

Viktorinos tikslas – gilinti mokinių supratimą apie katalikų misiją kasdienybėje liudyti tikėjimą.

Mokinių komandas (4 mokiniai) tikybos mokytojai registruoja  iki 2020-02-07. Registracija baigta.

Jei mokykloje yra daugiau nei vienas tikybos mokytojas, dirbantis 4-ose klasėse, kiekvienas iš jų turi teisę suformuoti komandą ir dalyvauti viktorinoje.

Viktorina bus vykdoma kovo mėn.