Katechetikos Centras

Atšaukiama.2020 m. rugpjūčio 24-25 d.neįvyks vasaros sesija: „Ateik… Pasilik… Sek…“ 🗓

 

Dėl pasikeitusios situacijos Lietuvoje ir didėjančios Covid 19 rizikos vėl tenka atšaukti vasaros sesiją. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus. 

Pagaliau po trijų dienų rado Jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Łk 2, 46

Seminaras  sielovadininkams, katechetams, tikybos mokytojams ir grupių animatoriams.

Katechezė ir žmonių sielovada yra paremtos Dievo Žodžiu. Taip turėtų būti, tačiau praktikoje dauguma sielovadininkų ir katechetų susiduria su klausimu, kaip atskleisti Šventąjį Raštą katechizuojamiesiems ir padaryti jį artimesnį visiems žmonėms su kuriais dirbama.

Seminaras skirtas žinių ir įgūdžių perdavimui, kuriuos katechetai, sielovadininkai gali naudoti savo darbe. Lektoriai palies bendradarbiavimo problemą tarp kunigų ir pasauliečių, katechetų ir grupių animatorių.

Seminaro lektoriai:

  • O. Valdemar Linke CP

Jėzaus Kristaus Kančios kongregacijos kunigas, biblistas. Habilituotas teologijos mokslų daktaras, dėsto Varšuvos teologijos universitete. Lenkijos biblijos draugijos narys. Metinio leidinio ,,Kryžiaus Žodis“ redaktorius, Jėzaus Kristaus Kančios kongregacijos vyresnysis ir mokslinių veikalų autorius.

  • Lešek Dembski

Tikybos, informatikos ir istorijos mokytojas. Dirbo visų kategorijų mokyklose. 1998-2006 metais metodinis patarėjas sielovadinėje katechezėje, o 2007-2018 metais pagrindinės mokyklos direktorius. Auklėjamosios programos ,,Gyvenimas ir meilė“  instruktorius. Pirmos gimnazinės klasės mokiniams pratybų autorius.

Seminaras vyks Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70), lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Seminaro kaina: 20 €

Viso seminaro kaina 55 €, (VAKC apmoka 35 €)

Susitikimų dienotvarkė

Dirbas vyks trims etapais:

  1. Paskaita arba vaizdo  konferencija;
  2. Darbas grupėse su metodine medžiaga;
  3. Biblinis ratas – dvi grupės, iš kurių vieną veda lektorius  kun. Vlademaras, o kitą – lektorius Lešekas.

Rugpjūčio 24 d.

8.00 Pusryčiai
9.00 – 10.30 Senovinis katechumenatas šiandien
Įvadinė paskaita su pratybomis
(Poliarizacija: „Realybė ir fikcija. Pasaulis, kuriame gyvename “).
Veda lektoriai kun. Valdemaras ir Lešekas
10.30 – 11.00 Kavos, arbatos pertrauka
11.00 – 12.30 „…rado Jį šventykloje..“, kurios nėra…
Konferencija su edukacinio žaidimo „Kelias į bažnyčią“ kūrimo instrukcijomis.
Veda lektoriai kun. Valdemaras ir Lešekas
12.30 – 13.30 Pietų pertrauka
13.30 – 15.00 Darbas grupėse: kuriamas edukacinis žaidimas: „Kelias į bažnyčią“
15.00 – 15.30 Kavos, arbatos pertrauka
15.30 – 17.00 Darbas grupėse: Biblinis ratas. Koks tekstas? Žodžio liturgija šiandienai ar kita?
I grupė: veda lektorius kun. Valdemaras
II grupė: veda lektorius Lešekas
17.30   Šv. Mišios
18.30 – 19.00 Vakarienė

Rugpjūčio 25 d.

8.00 Pusryčiai
9.00 – 10.30 „… jis jų klausėsi“, nes suprato kalbą. Pamokslavimo kalba, iliustruojama paveikslu ar ženklu.
10.30 – 11.00 Kavos, arbatos pertrauka
11.00 – 12.30 Darbas grupėse:  Susitikimo scenarijaus parengimas pagal bet kokį atvaizdą ar ženklą.
12.30 – 13.30 Pietų pertrauka
13.30 – 15.00 „klausinėjantį“, nes „atėjo ieškoti to, kas prarasta.
Biblijos klausytojo, katecheto ir vadovo kelių žemėlapis, t. y. „Apie Šventojo Rašto skaitymą praktikoje.“
15.00 – 15.30 Kavos, arbatos pertrauka
15.30 – 17.00 Darbo grupių pristatymas. Laikas klausimams ir atsakymams
17.30   Šv. Mišios
18.30 – 19.00 Vakarienė

from to
Scheduled Uncategorized @lt