Katechetikos Centras

2019-02-07 vyko susitikimas „Nori sudominti – dirbk išradingiau“ 🗓

Susitikimo metu buvo pristatytos  „Metodinės rekomendacijos kaip dirbti su vadovėliu 11-12 klasei RENKUOSI GYVENIMĄ“.Lektorė katalikų tikybos mokytoja ekspertė A. Lastakauskienė.
 
Dalyvavo 11 tikybos mokytojų.
 
        
 
Scheduled RENGINIAI-ivyke