Katechetikos Centras

2021 m. vasario 24 ir 25 d. (lietuvių k.) bei 24,26 d. (lenkų k.) vyko nuotolinis kvalifikacinis seminaras „Pastoracinė teologija. Kaip kalbėti su mokiniais apie kančią bei nuodėmę?“ (lietuvių ir lenkų k.) 🗓

Dalyvavo 56 tikybos mokytojai

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke