Katechetikos Centras

2021-02- 24 ir 25 d. (lietuvių k.) bei 24,26 d. (lenkų k.) vyko nuotolinis kvalifikacinis seminaras „Pastoracinė teologija. Kaip kalbėti su mokiniais apie kančią bei nuodėmę?“ (lietuvių ir lenkų k.) 🗓

Dalyvavo 56 tikybos mokytojai

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke