Katechetikos Centras

2019-02-14 vyko susitikimas „Mažųjų religinis ugdymas“ 🗓

      
      
  Dalyvavo 15 tikybos mokytojų.
Scheduled RENGINIAI-ivyke