Katechetikos Centras

Metodinė medžiaga

Gerbiami kolegos,

Kviečiame dalintis savo paruošta medžiaga (PPT pristatymais, pamokų planais, scenarijais ir kt.)

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai,
VAKC 

Mokytoja Viktorija Koirovič dalinasi medžiaga 1 klasei: 

1.1 Susipažinkime

1.2 Iš kur kyla pasaulis ir visa, kas jame

1.3 Koks yra Dievas

1.4 Iš kur žinome apie Dievą

1.4 Iš kur žinome apie Dievą. Nojaus laivas

1.5 Ką ir kaip kuria Dievas?

5 klasei: 

1.1 Kas yra išmintis ir kur jos semtis

1.2 Ar žmogus ieško Dievo, ar Dievas ieško žmogaus

1.3 Ar įmanoma tiltą pastatyti vienoje upės pusėje

1.4 Kodėl verta pasitikėti Dievu

2.2 Kokia buvo pranašo Mozės ir Jėzaus misija

Papildomos užduotys liturginiams laikotarpiams

Mokytoja Laimutė Kivitienė dalinasi medžiaga 1 klasei:

1 tema. SUSIPAŽINKIME.

2 tema. IŠ KUR KYLA PASAULIS IR VISA KAS JAME?

2 tema. IŠ KUR KYLA PASAULIS IR VISA KAS JAME?

3 tema. KOKS YRA DIEVAS.

3 tema. KOKS YRA DIEVAS.

4 tema.IŠ KUR ŽINOME APIE DIEVA.

4 tema. IŠ KUR ŽINOME APIE DIEVĄ.

5 tema. KĄ IR KAIP KURIA-DIEVAS

5 tema. KĄ IR KAIP KURIA DIEVAS.

6-7-temos. KAS AŠ ESU.AR ESU TOKS PAT KAIP KITI

6-7 temos. KAS AŠ ESU. AR ESU TOKS PAT, KAIP KITI.

8 tema. KAIP SUSIDRAUGAUTI.

8 tema. KAIP SUSIDRAUGAUTI.

9 tema. PIRMOJO SKYRIAUS KARTOJIMO PAMOKA.

9 tema. PIRMO SKYRIAUS TRUMPO PASIKARTOJIMO PAMOKA.

2.0 skyriaus papildoma tema. VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ. VĖLINĖS.

2.0 skyriaus papildoma tema. VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

2.1 tema. KODĖL PASAULIS NEBE TOKS GERAS, KOKĮ SUKŪRĖ DIEVAS.

2.1 tema. KODĖL PASAULIS NEBE TOKS GERAS, KOKĮ SUKŪRĖ DIEVAS.

2.2 tema. AR DIEVAS ŽMOGŲ MYLI, NET KAI ŠIS JO NEKLAUSO.

2.2 tema. AR DIEVAS ŽMOGŲ MYLI, NET KAI ŠIS JO NEKLAUSO.

2.3 tema. KAS YRA ADVENTAS.

2.3 tema. KAS YRA ADVENTAS.

Mokytoja Laimutė Kivitienė dalinasi medžiaga 3 klasei: 

Įvadinis į temą apie maldą. DRUGELIO IR GĖLĖS PAMOKA. LEISK DIEVUI IŠRINKTI.

1 tema. KOKIAS DOVANAS ESAME GAVĘ IŠ DIEVO.

1 tema. KOKIAS DOVANAS ESU GAVĘS IŠ DIEVO

2 tema. KODĖL ILGIMĖS DIEVO.

2 tema. KODĖL ILGIMĖS DIEVO.

3 tema. KAIP IŠGIRSTI DIEVĄ.

4 tema. KOKIA MALDA DIEVUI PATINKA.

4 tema. KOKIA MALDA DIEVUI PATINKA.

5 tema. KAIP MALDAI PADEDA MANO KŪNAS.

5 tema. KAIP MALDAI PADEDA MANO KŪNAS.

6 tema. KAIP IŠ KARTOS Į KARTĄ BUVO PERDUODAMI ŠVENTOJO RAŠTO TEKSTAI.

6 tema. KAIP IŠ KARTOS Į KARTĄ BUVO PERDUODAMI ŠVENTOJO RAŠTO TEKSTAI.

7 tema. KĄ ŽINAU APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ.

7 tema. KĄ ŽINAU APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ.

8 tema. KUO YPATINGAS MARIJOS GYVENIMAS.

8 tema. KUO YPATINGAS MARIJOS GYVENIMAS.

9 tema. KODĖL MARIJA VADINAMA JĖZAUS IR BAŽNYČIOS MOTINA.

9 tema. KODĖL MARIJA YRA JĖZAUS IR BAŽNYČIOS MOTINA.

9.a. papildoma tema. KAIP MES LAUKIAME JĖZAUS ATĖJIMO.

9.a. papildoma tema. KAIP MES LAUKIAME JĖZAUS ATĖJIMO.

10 tema. KODĖL JĖZUS VADINAMAS NAZARIEČIU.

10 tema. KODĖL JĖZUS VADINAMAS NAZARIEČIU.

10.a papildoma tema. KĄ BYLOJA ŠV.KALĖDŲ SIMBOLIAI.

Giesmė „Juozapai šventas“ Atlieka liaudiškų – kantičkinių giesmių ansamblis(vad. V. Budreckis) 

Tikybos mokytojai: Ernestas Butikis, Antanina Viskintaitė-Butikienė dalinasi:

Šv. Juozapas

Naudingos nuorodos:

1. Interneto prieiga: http://www.bernardinai.lt/tv

2. Gimnazistai:  http://www.bernardinai.lt/tv/tema/Gimnazistai

Filmas su N. Vujicic „Drugelių cirkas“ : https://www.youtube.com/watch?v=nRtylg6ks2o&list=PLI1dS7itUrvu3T1Hv1vVJ1xx9teF107Tb

Plačiau


Vilniaus arkivyskupijos Caritas  parengė vaizdo klipus, kuriuos tikybos mokytojai gali naudoti pamokose kalbant apie kovą su diskriminacija.

Kol kas sukurti du, iki gruodžio mėnesio išleis dar du. Juose kalbama apie vienišų mamų, nuteistųjų, kitataučių ir benamių diskriminaciją. Apie savo patirtis pasakoja konkretūs tai patyrę žmonės. Šiais siužetais siekiama, kad žmonės pažintų kitą, nesivadovautų stereotipais, pasistengtų suprasti jo situaciją.Tikimasi, kad šie klipai ir diskusijos po jų galėtų padėti auginti kitokią moksleivių kartą.
 

Carito darbuotojai norėtų gauti grįžtamąją informaciją apie parengtą medžiagą ir jos tinkamumą mokiniams iš mokytojų, kurie naudotų šią medžiagą.

 

„Youcat vaikams“ taikymas tikybos pamokose. Seminaro medžiaga.

***

Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvoje – į pagalbą mokytojui: 

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas katalikų tikybos pamokose

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos

Pažangumo ir pasiekimų vertinimas katalikų tikybos pamokose

Mąstymo žemėlapiai:

Mokslo metų įvertinimo su klase pavyzdys

12 idėjų QR kodo panaudojimui pamokoje

Kaip kurti QR kodus patarimai

Kvalifikacinis seminaras „Sėkmingos pamokos planavimas ir organizavimas”(2015 02 18)

Interaktyvios priemonės

K laikrodis

Ką aš reiškiu kitiems?

Klasės valdymas

Laikrodis

Matyti abi puses

Aktyvumą ir kūrybiškumą skatinantys metodai

Minčių lietus

Nenugalima meilė

Pamokos: uždavinys, metodai, priemonės

Penki žmonės

Svarstyklės

***

A.Narbekovas: Sąžinės konfliktas

Seminaras “Tikėjimas ir mokslas” (2014 m.)

Krikšoniškosios apologetikos įžvalgos pagal A. E. McGrath ( ir skaidrės)

A.Dumčius. Mokslo pažanga ir Kūrėjas

Antgamtinio pasaulio pažinimas

Tikėjimo ir mokslo santykio sklaida

Mokslas ir religija

Mokslo teorijų apie pasaulio kilmė ir krikščionybės minčių suderinamumas

Mokytojas strategas

Kvalifikacinio seminaro „Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje” medžiaga: 

Seminaro medžiagafilmukas

Krikščioniškos apologetikos įžvalgos pagal A.E.McGrath

Šis leidinys skirtas mokytojui, norinčiam ugdymo procese eksperimentuoti, kurti, tobulėti, atrasti. Mokytojui – lyderiui, savo dalyko žinovui, trokštančiam padėti augti jaunimui, nebijančiam susidurti su nuolatine šiuolaikinės visuomenės kaita ir iššūkiais.

Metodinė priemonė: Apmąstyk ir veik

Seminaro medžiaga:

Daugiau informacijos:http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/

Pamokos planavimas ir uždavinio formulavimas

Ši katechezė buvo skirta pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių vaikų tėveliams. Padaryta dar prieš 5 metus. Pagalvojau pasidalinti, gal kam bus naudinga, asmeninėm studijom ar panaudojant kitus ruošiant.

P.S. Yra keletas gramatinių klaidų, tačiau juk ir didžiausi leidiniai jų pridaro, o darbas padarytas prieš 5 metus ir taisyti nelabai yra galimybės. Todėl nusprendžiau pasidalnti su keliom klaidom, nei dėl jų visai nesidalinti 🙂

Kunigas Povilas Narijauskas