Katechetikos Centras

POMOCE METODYCZNE

Gerbiami kolegos,

Kviečiame dalintis savo paruošta medžiaga (PPT pristatymais, pamokų planais, scenarijais ir kt.)

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai,
VAKC