Katechetikos Centras

„Vaikų turinčių spec. poreikius paruošimas Eucharistijos sakramentui.“ – vyks spalio 25 d. 🗓

Gerosios patirties pasidalinimo  susitikimų ciklas „Įkvėpkime vieni kitus.“

Susitikimai skirti tikybos mokytojams ir katechetams, dirbantiems lenkų, rusų, baltarusių k. 

Lektorė: A. Zielinska (Studnia katechety).

Laikas ir vieta: 19 val. Zoom platformoje

Scheduled RENGINIAI