VAKC

„Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos metai 2018“

RENGINIAI:

1. Parodų ciklas „Trakų Švč. Mergelė Marija Dievo Motina – Lietuvos Globėja“: http://www.trakubiblioteka.lt/lt/naujienos/parodu-ciklas-traku-svc.-mergele-marija-dievo-motina-lietuvos-globeja/844

2.2018 m. rugsėjo 1 d. bus eisena maršrutu: Aušros Vartai – Trakai. Vyskupas kviečia dalyvauti eisenoje mokytojus kartu su ugdytinių grupėmis. 

3.2018 m. birželio 20 d. Mokslo metų pabaigos šventė Trakuose. Kviečiami dalyvauti mokytojai ir katechetai.