Katechetikos Centras

Tėvai Marijonai kviečia į Pal. Jurgio Matulaičio atlaidus

Tėvai Marijonai kviečia į Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dieną, skirtą maldai už visus, auklėjančius, ugdančius, skelbiančius Žodį ir žodį.. Visą atlaidų programą rasite čia: https://www.marijampolesbazilika.lt/?id=6