Katechetikos Centras

Sekmadienio Dievo Žodžio aiškinimas vaikams

Kun. A. Barelli SDB: Sekminių pamokslas vaikams. Kun. A. Barelli SDB: Šeštinių pamokslas vaikams Kun. A. Barelli SDB: VI Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams. Kun. A. Barelli SDB: V Velykų sekmadienis. … Daugiau

Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas … Daugiau

Biblioteka

Darbo laikas: I – IV V Pietų pertrauka 9:00 – 17:00 9:00 – 16:00 13:00 – 14:00 Mieli VAKC bibliotekos lankytojai, primename, kad: 1. Knygos, vadovėliai, vaizdo – garso kasetės … Daugiau

Interaktyvios užduotys pamokoms

Mieli mokytojai, kviečiame kurti ir dalintis interaktyviomis užduotimis, nuorodomis, programomis, kurias galime taikyti tikybos pamokose. *** Atminties kortelės „Dekalogas“ Braukinys „Nusižengimai Dievo įsakymams“ Braukinys „Šv. Kalėdos“  Brauktažodis „Garbingasis Teofilius Matulionis“ … Daugiau

Gavėniai

Gavėnia: istorija, prasmė, praktika “10 Jono Pauliaus II minčių gavėniai” (pristatymas ir malda – apmąstymas) Penkios mintys (Skirtos gavėnios laiku apmąstyti savo kaip kriščionio tapatybę) Meditacija “Septyni Jėzaus nuo kryžiaus tarti žodžiai” … Daugiau

Eucharistijos slėpinys

Sesija, skirta Eucharistijos slėpiniui: Šventųjų kelias Eucharistijos kelias I Eucharistijos kelias II

Adventui

Nauja medžiaga! Stebuklinga įsikūnijimo istorijaMano šv. Mišių knygelė : I dalis, II dalis. Advento vainiko žvakės Žaisliukas ant eglutės (1) Žaisliukas ant eglutės (2) Prakartėlė (1) Prakartėlė (2) Prakartėlė (3) Prakartėlės veikėjai Marija … Daugiau