Katechetikos Centras

Apie galimybę tapti tikybos mokytojais

Dėmėsio! ieškome praktikuojančių katalikų, kurie norėtų tapti tikybos mokytojais. Kviečiame kreiptis į VAKC iki sausio 31 d. rašyti el. p. religinisugdymas.vakc@gmail.com (nurodykite savo mob. tel. nr. ) arba skambinti mob.