Katechetikos Centras

Kvietimas prisijungti prie bendros el.pašto grupės

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras kviečiai tikybos mokytojus ir katechetus prisijungti prie bendros el.pašto grupės tikyba@googlegroups.com. Prie jos jau yra prisijungę apie 90 Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų. Kauno arkivyskupijos katechetikos centre pradėjome … Daugiau

Pasikvieskite br. Juozapą į tikybos pamoką.

Mieli kolegos, Kviečiame ir šiais mokslo metais pasinaudoti unikalia galimybe pasikviesti br. Juozapą į jūsų mokyklas (9-12 kl.) Kviečiame registruotis el. paštu: josephglebas@yahoo.com