Katechetikos Centras

2020 m. kovo 18-19 d. vyko Gavėnios rekolekcijos 🗓

2022 m. kovo 18 – 19 d. vyko Gavėnios rekolekcijas „Drąsos! Aš Esu. Nebijokite!“ pagal Lectio divina dinamiką Rekolekcijas vedė: s. VitalijaRekolekcijos vyko Pavilnio rekolekcijų namuose. Dalyvavo 24 tikybos mokytojai ir katechetai.