Katechetikos Centras

2018-12-12 vyko paroda – konkursas „Pats gaminu Prakartėlę“

Nuo 2018 metų gruodžio 12 dienos  Riešės gimnazijoje vyksta paroda-konkursas „Pats gaminu prakartėlę“. Džiaugiamės, kad parodoje-konkurse aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų mokiniai. Parodoje eksponuojama trisdešimt 1-4, 5-8 ir 9-12 klasių mokinių pagamintų prakartėlių. Dauguma prakartėlių – erdvinės kompozicijos su personažais, pagamintos naudojant įvairią techniką ir įvairias medžiagas. Prakartėlių originalumą, estetiškumą vertino organizatorių sudaryta kompetetinga komisija. Džiaugiamės mokinių ir mokytojų noru kasmet Advento laikotarpį įprasminti svarbiu kūrybiniu darbu, padedančiu sau ir savo artimui pajusti ir išgyventi tikrąją Šv. Kalėdų laukimo prasmę. Prakartėlių paroda Riešės gimnazijoje vyks iki 2019 metų sausio 7 dienos.

 

2018-10-16 vyko katechetų susitikimas „Įkvėpkime vieni kitus“ 🗓

          

          

           

           

SUSITIKIMO PROGRAMA

14:45 val. Gailestingumo vainikėlis (Šv. Teresės bažnyčioje)

15:00 val. Šv. Mišios

16:00 val. Sielovados salėje – Tėvų katechezė  (klierikas Valdemaras Širvinski)

16:30 val. Katekizmo  „YUOCAT vaikams“ pristatymas (VAKC vadovė Raimonda Kuklienė)

16:45 val. pasidalinimas gerąją patirtimi. Metodinė priemonė “Šventieji”.

2018-10-29 vyko 6 akad. val. kvalifikacinis seminaras „Efektyvi šiuolaikinė pamoka“ (lietuvių k.) 🗓

    

    

Programos anotacija

Programa parengta vadovaujantis naujausia pamokos kokybės samprata, atsiskleidžiančia Geros mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše. Programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų taikymą, formuojamąjį vertinimą, IT panaudojimą, ugdymą kitose erdvėse  ir kt. Neretai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan. Nepaskelbus pamokos uždavinio ir nenumačius vertinimo /įsivertinimo kriterijų kyla problemų pamoką apibendrinant ir matuojant mokinių sėkmę. Seminaro metu bus akcentuojamas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo klausimas.

Seminaro lektorė – Olivija Saranienė, ŠMM ŠAC projekto „Lyderių laikas 3“ darbuotoja, NMVA vadovaujančioji mokyklų vertintoja

Dalyvavo 57 mokytojai ir katechetai dėstančių katalikų tikybą lietuvių ir lenkų kalbomis

2018-08-27,28 d. vyko rekolekcijas tikybos mokytojams ir katechetams Trinapolio rekolekcijų namuose 🗓 🗺

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras organizavo rekolekcijas tikybos mokytojams ir katechetams. Rekolekcijas vedė br. Mateuš Stachovski OFM Conv.

Br. Mateuš Stachovski, OFMConv, vadinamas broliu gramofonu, rekolekcijų vadovas, Pranciškonų vienuolyno Gdynėje sielovadininkas, dvasininkas bei dvasinis vadovas, egzorcistas, Gdansko pranciškonų provincijos atstovas spaudai, internetinės televizijos kūrėjas – Franciszkanie TV, poetas, muzikantas, kompozitorius, kultūros renginių animatorius, fotografas, grafikas.

Rekolekcijose dalyvavo 80 tikybos mokytojai ir katechetai.

Rekolekcijos vyko lenkų k. ir buvo verčiamos į lietuvių k. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje (Verkių g. 70).

Dalyvio mokestis nebuvo nerenkamas. Rekolekcijos apmokėtos iš  Immaculata  fondo.

 

2018-06-14 d. vyko 6 ak. val. kvalifikacinis seminaras „Konfliktinių situacijų prevencijos ir sprendimo mokymai „Žodinė savigyna“ (lietuvių ir lenkų k.)

Mokymų „Žodinė savigyna“ tikslas buvo – išmokti veiksmingai apsiginti nuo įvairių žodinių puolimų: grubumo, „užvažiavimų“, manipuliacijos, įžeidinėjimo, pažeminimo, neprašytų patarimų, brukamos nuomonės, reikalavimų, smerkimo, patyčių, keblių/provokuojančių klausimų, grasinimų, sugebėti atpažinti konfliktines situacijas pačioje jų užuomazgoje ir grubų, destruktyvų bendravimą paversti konstruktyviu, tuo pat metu išlikti ramiu ir išlaikytu, gebėti išsaugoti santykius.

Mokymai  buvo skirti mokytojams dirbantiems bendrojo lavinimo mokyklose ir tiems, kurie vadovauja, kalba viešai, veda mokymus, bendrauja su žiniasklaida, motyvuoja, įtikinėja, bendrauja su žmonėmis.

Mokymų metu mokomasi:

• lengvai atpažinti žodinius puolimus, manipuliacijas ir veiksmingai joms pasipriešinti;

• išlaikyti ramybę žodinio puolimo metu;

• neprovokuoti manipuliatoriaus tęsti puolimą;

• nepasiduoti įkyriems prašymams, kitų žmonių brukamai nuomonei;

• identifikuoti savo silpnąsias vietas, kurias dažniausiai išnaudoja manipuliuojantys asmenys;

• paversti konfliktą konstruktyviu dialogu.

Lektorius – Valdemar Chmielevski, Viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris, tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas, sertifikuotas koučingo specialistas, mokymus vedantis nuo 2008 metų.

Baigė Biblijos, Dvasinio palydėjimo, Pirmųjų amžių bei viduramžių bažnyčios dvasingumo mokymų programas Jėzuitų gyvenimo ir tikėjimo institute.

Daugiau apie trenerį bei jo veiklą galite sužinoti čia: http://investuokisave.lt

Seminaras vyko 2018 m. birželio 14 d. viešbučio „Domus Maria“ (Aušros Vartų g. 12, Vilnius) Didžiojoje salėje (II a.).

Dalyvavo 70 tikybos mokytojų.

Programa akredituota Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2018-01-22 d. įsakymu Nr.V-02.