Katechetikos Centras

Statistika

Kiekvienų mokslo metų pradžioje VAKC renka ir apibendrina statistinius duomenis apie tikybos pamokas lankančius mokinius, tikybos mokytojų išsilavinimą ir mokytojų pasiskirstymą pagal luomą Vilniaus arkivyskupijoje. Katalikų tikybos mokymosi statistika 2005-2006 … Daugiau