Katechetikos Centras

Medžiaga 9-10 kl.

9 klasė **** I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT) Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų tą padarėte man“ (užduočių lapai); Kas man teikia ramybę? … Daugiau