Katechetikos Centras

Anketos Kanoniniam siuntimui gauti

1. Prašome užpildytas formas su parašais ir su antspaudais (išskyrus anketos formą nr.3) šiais mokslo metais pristatyti į VAKC iki birželio 1 d. 2. Metodinių centrų/būrelių vadovus prašome organizuoti centro/ būrelio posėdžius gegužės mėnesį. 

Animacinis įvadas į Bibliją

Gerbiami tikybos mokytojai ir katechetai,  dalinamės Panevėžio vyskupijos išversta ir įgarsinta Tėvo Hernano Peredos (Ispanija) parengtą video medžiagą:   Animacinis įvadas į Bibliją. Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos

Siūlome vienytis. Padėkime vieni kitiems.

Laba diena, mieli Kolegos, Jau keletą dienų įvairiais būdais gaunate pasiūlymus dalyvauti vebinaruose apie nuotolinį mokymą įvairių dalykų pamokose. Ema, Eduka ir kitos platformos leidžia nemokamai naudotis medžiaga. Manau, kad