Katechetikos Centras

Medžiaga 11 – 12 kl.

**** Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: Ką naujo sužinojau apie Jėzų?(užduočių lapai);  Evangelija ir dabartis (užduočių lapai); Dekalogo aktualumas (užduočių lapai) **** Kūrybinio mąstymo metodai taikant skaitmeninę priemonę „Dorinis ugdymas“ 11 … Daugiau

Modulis „Katalikybė ir pasaulio religijos“

Diena musulmonų šeimoje, atsakymai  Teiginiai apie religijas, teiginiai  Testas kartojimui apie religijas, atsakymai Kryžiažodis, atsakymai Laiptažodis apie religijas, laiptažodis apie liuteronus Užduotys kartojimui, užduočių tęsinys Pagonybė ir didžiosios pasaulio religijos (ppt) Pamokos planas apie judaizmą, pristatymas apie judaizmą, apklausa … Daugiau

Modulis „Meilė ir šeima“

Kun. prof. dr. A. Narbekovo paskaita ,,Lytiškumas: dovana ar našta” https://www.youtube.com/watchv=RZaf7ZhmR6Q Kun. prof.dr. A. Norbekovo paskaita ,,Bioetikos svarba visuomenėje” https://www.youtube.com/watch?v=jXRT2eyKU5U Biotechnologijos: pagalba ar iššūkis šeimai kaip institucijai? Žmogaus samprata krikšcioniškoje antropologijoje Moteriškosios tapatybės ir … Daugiau

Medžiaga 9 – 10 kl.

9 klasė **** I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT) Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų tą padarėte man“ (užduočių lapai); Kas man teikia ramybę? … Daugiau

Medžiaga 5 – 8 kl.

Malda – gyvenimo būtinybė J. Baublytė dalinasi: Laida apie judėjus: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144411/daiktu-istorijos-siuvinejimo-istorija-sinagogos-lietuvoje-ir-paskutinysis-lietuvos-partizanas Žiūrėti nuo antros laidos dalies – maždaug 17 min. (Rodau 5-toje klasėje, bet tinka ir 7- tokams.) II tema. Sinagogos … Daugiau

Medžiaga​ 1-4 kl.

  1 kl. mokiniams 2 kl. mokiniams 3 kl. mokiniams 4 kl. mokiniams Įvairi medžiaga  pradinėms klasėms Mokytoja E. Margytė dalinasi:  Apie sakramentus: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple&quizid=584192 Mokytoja I.Dovidauskienė dalinasi: Trys išminčiai Mokytoja … Daugiau

Priemonė „Pasaulio religijos“ 4-5 kl. mokiniams

Priemonei pasigaminti prireiks A0 formato balto vatmano. Kreipkitės į VAKC, kad sužinotumėt, kaip sulankstyti vatmaną. Piemonės medžiaga: spalvotos nuotraukos, medžiaga apie skirtingas religijas (spausdinama juodai ant spalvotų lapų) Kaip atrodo priemonė, 1 … Daugiau

4 kl. mokiniams

Mokytoja E. Margytė dalinasi: 1.6. Kodėl atsirado pasaulis ir žmogus (su įrašytu tekstu) 2.1. Ką reiškia Šventųjų bendravimas 1.7. Tikėjimo protėviai Senajame Testamente 1.8. Ką Šventasis Raštas pasakoja apie Jėzų … Daugiau

3 kl. mokiniams

Mokytoja E. Margytė dalinasi: 1.5. Jėzus gydo 1.6. Puiku, kad esu pakrikštytas! 2.2. Mergelė Marija ypatingas asmuo 2.3. Ką daiktai ir ženklai reiškia Šventajame Rašte ir liturgijoje? 2.4. Spalvos mūsų … Daugiau

2 kl. mokiniams

Mokytoja E. Margytė dalinasi: 1.5. Šitas yra mano mylimasis Sūnus (Mt 3, 17) (su įrašytu garsu) 1.6. Šventieji – mūsų draugai (su įrašytu garsu) 5.1. Adventas 2.3. Kaip melstis? 2.4. … Daugiau

1 kl. mokiniams

1 klasė Mokytoja E. Margytė dalinasi: 1.7. Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų (su įrašytu garsu) 1.8. Visi Šventieji ir Vėlinės 2.1. Dievo pažadas žmonėms 2.2. Adventas 2.3. Kaip … Daugiau