Katechetikos Centras

Medžiaga apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. … Daugiau

Medžiaga apie šventuosius/palaimintuosius

Šventieji Šv. Kazimiero šventei Mokytoja L. Kivitienė dalinasi skaidrėmis apie šv.Kazimierą  Mokytoja I. Dovidauskeinė dalinasi skaidrėmis apie šv.Kazimierą: Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas Mokytoja A. Uždavinytė dalinasi skaidrėmis apie šv. … Daugiau