Katechetikos Centras

Medžiaga apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. … Daugiau

Medžiaga apie šventuosius/palaimintuosius

Šventieji Šv. Kazimiero šventei Mokytoja L. Kivitienė dalinasi skaidrėmis apie šv.Kazimierą  Mokytoja I. Dovidauskeinė dalinasi skaidrėmis apie šv.Kazimierą: Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas Mokytoja A. Uždavinytė dalinasi skaidrėmis apie šv. … Daugiau

Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

Mokytoja E. Margytė dalinasi: Didžioji savaitė https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=wordsearch&quizid=584138 https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=584138 https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=spellit&quizid=584138 3-4 kl. Didžiosios savaitės tradicijos Lietuvoje Jėzaus prisikėlimo liudininkai (pasidaryti ir spalvinti) Šv. Velykos **** Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: … Daugiau

Adventas ir Šventosios Kalėdos

Adventui, Kalėdų laikui Mokytoja A. Skukauskaitė dalinasi skaidrėmis apie Adventą. Mokytoja R. Paškelevičienė  dalinasi trumpametražių  kalėdinių filmukų nuorodomis įvairioms klasėms: Filmukų nuorodos internete Mokytoja J. Barisevičienė dalinasi pristatimu apie prakartėlę: … Daugiau