Katechetikos Centras

Vaikų tarnybai

Nauja medžiaga: http://voras.com/spinduliukas/ Adventinė vaikų tarnyba Gavėnios vaikų tarnyba (C metai) 

Sutvirtinimo programa (Priedai katechetui)

Sutvirtinimo programos priedai: 1.1. 2.Mūsų žemė.pps 2.1. 4.1 ir 4.2 5.1. 8.1 ir 8.4 9.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 16.2. 19.1.Šventieji šiandien. I dalis.pps 19.1.Šventieji šiandien. II dalis.pps 19.2. 19.3.

Programa „Laukiu Tavęs“

Žinių patikrinimo lapai : 1, 2. Metodinės rekomendacijos ir tėvų katechezė (Atnaujinta 2014m. programa) Papildoma medžiaga vaikams, kurie greitai atlieka užduotis (dalinasi Katechete Rūta Endrijeitytė pal. Jurgio Matulaičio parapija): Apkabinimas Egiptas Jėzaus atradimas … Daugiau

Katechumenatas

Suaugusiųjų Įkrikščioninimo kelias: Suaugusiųjų Įkrikščioninimo apeigos Įkrikščioninimo apeigos Velyknaktyje – 1 puslapis – 2 puslapis – 3 puslapis – 4 puslapis – 5 puslapis – 6 puslapis Pedagoginės gairės Krikšto prašymo apeigos (paaugliams) Gailesčio aktas (paaugliams) … Daugiau