Katechetikos Centras

Atmintinė organizuojantiems veiklas su vaikais ir pažeidžiamais

Mieli bendradarbiai, žinia apie nederamą Vilniaus arkivyskupijos kunigo elgesį skaudžiai paskatino dar kartą prisiminti Bažnyčios įsipareigojimą apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus asmenis. Ypač artėjant vasaros stovyklų, renginių sezonui kviečiame dar kartą

Anketos Kanoniniam siuntimui gauti

Anketos forma Nr. 1 – skirta naujai įsidarbinantiems švietimo įstaigoje mokytojams; Anketos forma Nr. 2 – skirta dirbantiems švietimo įstaigoje mokytojams, kurie prašo pratęsti Kanoninio siuntimo galiojimą ateinantiems 1-3 mokslo

Animacinis įvadas į Bibliją

Gerbiami tikybos mokytojai ir katechetai,  dalinamės Panevėžio vyskupijos išversta ir įgarsinta Tėvo Hernano Peredos (Ispanija) parengtą video medžiagą:   Animacinis įvadas į Bibliją. Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos

Siūlome vienytis. Padėkime vieni kitiems.

Laba diena, mieli Kolegos, Jau keletą dienų įvairiais būdais gaunate pasiūlymus dalyvauti vebinaruose apie nuotolinį mokymą įvairių dalykų pamokose. Ema, Eduka ir kitos platformos leidžia nemokamai naudotis medžiaga. Manau, kad