Katechetikos Centras

SESJA LETNIA „PRZYJDŹ… ZOSTAŃ… PODĄŻAJ…”Odbędą się 18-19 sierpnia 2022 r. w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnym Trynapolu (ul. Verkių g. 70). 🗓

Wskazywać na Jezusa. Ewangelizacja ze Słowem Bożym.

Warsztaty biblijno-katechetyczno-duszpasterskie „Wskazywać na Jezusa. Ewangelizacja ze Słowem Bożym“ dla duszpasterzy, nauczycieli, katechetów i animatorów grup biblijnych.

Odbędą się 18-19 sierpnia 2022 r. w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnymw Trynapolu  (ul. Verkių g. 70).

Ewangelizacja wymaga posługiwania się słowami. Za ich pomocą wyrażamy pojęcia. Dlatego w tym i w przyszłym roku proponujemy blok:Katechizm biblijny. Główne pojęcia teologiczne w tekście biblijnym i we współczesnej lekturze. Rok 2022: De Deo (o Bogu). Rok 2023: De hominis vita et vocatione (o życiu i powołaniu człowieka).

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, które katecheci i duszpasterze mogą wykorzystać w swej pracy.

Zajęcia poprowadzą: Prof. dr hab. o. Waldemar Linke CP i mgr L. Dembski

Sesja letnia odbędzie się w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnym Trynapolu  (ul. Verkių g. 70), będą prowadzone w jęz. polskim z tłumaczeniem na jęz. litewski.

Cena wynosi 30 euro (Całość wynosi 50 euro,  opłaca CKAW)

Opłatę można wnieść wyłącznie w czasie rejestracji w Domu Rekolekcyjnymw Trynapolu.

Chętnych prosimy o rejestrację do 1 lipca.

REJESTRACJA

PROGRAM:

18 sierpnia

8.00 – Rejestracja;

8.45 – Rozpoczęcie;

9.00 –10.30 – Konferencja: Stworzenie (Rdz 1,1-2,4a) (o. W. Linke);

10.30 – 11.00 – Przerwa na kawę;

11.00 – 12.30 –Warsztat: Świat i jego wizje. Świat i jego władcy (L. Dembski);

12.30 13.30 – Obiad;

13.30 – 15.00 – Konferencja: Bóg jedyny i troisty (Rdz 18,1-33) (o. W. Linke);

15.00 – 15.30 – Przerwa na kawę;

15.30 17.00 – Praca w grupach. Godzina biblijna:

I grupa (polska): prowadzi (o.W. Linke);

II grupa (litewska): prowadzi (L. Dembski);

17.30 – Msza Święta;

18.30 – Kolacja.

19 sierpnia

8.30 – Śniadanie;

9.00 – 10.30 – Konferencja: Odkupienie (Rz 3,21-26) (o. W. Linke);

10.30 – 11.00 – Przerwa na kawę;

11.00 –12.30 –Warsztat: Figowiec w winnicy czyli apologia przypowieści (L. Dembski);

12.30 13.30 – Obiad;

13.30 – 15.00 –Konferencja: Zbawienie (J 3,1-21) (o. W. Linke);

15.00 – 15.30 – Przerwa na kawę;

15.30 17.00 –Praca w grupach. Godzina biblijna:

I grupa (polska): prowadzi L. Dembski;

II grupa (litewska): prowadzi o. W. Linke;

17.30 – Msza Święta;

18.30 – Kolacja.

from to
Scheduled ical Google outlook Aktualia Kalendarz