Katechetikos Centras

Seserys Marijos tarnaitės su bendradarbiais 2020 m. liepos 3-11 d. kviečia į Lectio Divina tylos rekolekcijas.

Brangūs Bičiuliai

Nuoširdžiai kviečiame jus 2020 m. liepos 3-11 d. į Lectio Divina tylos rekolekcijas.

Rekolekcijų metu bus dvi grupės:

–          Lectio Divina su šv. Morkumi (I etapas) – skirta asmenims, kurie turi 5-7 dienų tylos rekolekcijų patirtį arba dalyvavusiems Lectio Divina savaitgalio susikaupimo dienose).

–          Lectio Divina su šv. Luku (III etapas) – skirta dalyvavusiems I ir II etapuose.

Rekolekcijos vyks Truskavos rekolekcijų namuose (Truskavos k. Truskavos g. 14 A, Kėdainių r.)

Planuojama nedidelė  apie 16-19 asmenų dalyvių grupė. Rekolekcijos universalios, kaip ir universalus Dievo žodis, išradingai prakalbantis ir dvasininkamsir pasauliečiams, ir vienuoliams.

Tai puiki galimybė atrasti/atnaujinti savo santykį su Dievu, atpažinti savo buvimo būdą Jo planuose, pažvelgti į Šv. Raštą ne kaip į „sausą davinį“, bet gyvybingumą teikiantį Žodį, nurimti, patirti Dievo realumą, sustiprėjus…viltingai Gyventi.

Rekolekcijas organizuoja seserys Marijos tarnaitės su bendradarbiais

Registracija ir informacija: marijos.tarnaites@gmail.com ; Tel. +370 64585642

Informacija registruojantis į apie rekolekcijas:

1)       Lectio Divina rekolekcijų metu dalyviai įsipareigoja laikytis tylos (t.y. nekalbinti kitų rekolekcijų dalyvių, ar kaimynų). Ar sutinkate?

2)       dalyviai turi turėti ilgų rekolekcijų patirtį (pvz.: ignaciškos pratybų, ar “Gailestingojo samariečio” organizuojamų rekolekcijų patirtį, dalyvavusiems Lectio Divina savaigalio susikaupimose, arba bent kelis kartus dalyvavęs tylos rekolekcijų savaitgaliuose); Nurodyti kada ir kur dalyvavote, kas vedė?

3)       rekolekcijų metu kiekvieną dieną yra pokalbiai su palydėtoju (a); Ar sutinkate kalbėti su jūsų pasirinktu rekolekcijų palydėtoju? 

4)       šiame asmeninio susikaupimo laiku atsisakome telefoninių pokalbių ir kitų IT komunikacijų priemonių; Ar sutinkate (apie individualius poreikius prašome informuoti)?

5)        dalyviai prieš atvykstant informuoja apie su savo sveikata susijusiais valgymo ypatumus (pvz.: tam tikrų produktų netoliaravimą); Jei turite,- kokie?

6)       nurodyti, jeigu dalyvis norėtų/galėtų gyventi dviviečiame kambaryje su kitu rekolekcijų dalyviu, (kuris būtų šeimos narys, tos pačios bendruomenės narys arba asmuo gyvenantis tuose pačiuose namuose).

7)       dalyviui reikėtų atsivežti Šv. Raštą (bent Naująjį Testamentą), užrašus konferencijoms, vėsesnius ir šiltesnius drabužius, patogią lauko avalynę, užvalkalus patalynei, namų avalynę, rankšluostį; Ar norėtumėte patalynės užvalkalus, rankšluostį gauti Rekolekcijų namuose?

8)       dalyvio auka 183 €; (esant finansinei kliūčiai – informuokite ieškosime sprendimo kartu);

9)       dalyvis sutinka laikytis rekolekcijų dienotvarkės ir dalyvauti visoje programoje. (Ypatingus atvejus derinti su palydėtoju ar vadovu) Ar sutinkate?

10)    jei dalyvis yra psichoterapijos etape, – turi gauti savo psichoterapeuto pritarimą, leidžiantį dalyvauti tokio pobūdžio ir trukmės rekolekcijose;  

Ar turite tokį specialisto sutikimą? 

11) atsižvelgiant  į prevenciją susietą su COVID-19 virusu registruotis gali tik tokie asmenis:

–        kurie yra sveiki ir neturi korona viruso simptomų;

–        nėra ribojami privalomos saviizoliacijos;

–        neturėjo ir aktualiai neturi kontaktų su asmeniu sergančiu korona virusu;

–        turi saugos priemonės atitinkančias to laikotarpio vyriausybės prevencines rekomendacijas.

12)    jei būsimas dalyvis priklauso/ė kokioms nors sąmoningumo, sveikatingumo, jogos, new age mokykloms, praktikuojate joga, taichi, transerfingą, teosofiją ir pan. apie tai būtinai prašome  informuoti registracijos metu; Jei taip, nurodyti kokiems judėjimams priklausote ir ką praktikuojate?

REGISTRUOJANTIS NURODYTI

Vardą Pavardę, kontaktinį telefono numerį ir atsakyti į aukščiau pateiktus informacinius punktus.

Dalyvių skaičių ribotas

Dalyvio registracija patvirtinama gavus teigiamą organizatorių el.laišką.