Katechetikos Centras

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SEMINAR KWALIFIKACYJNY „Jak pracować według nowego programu religii rzymskokatolickiej?” 🗓

REJESTRACJA

To seminarium jest akredytowane przez Centrum Edukacyjne „VŠĮ” w  Trokach 14 sierpnia 2020 r., numer identyfikacyjny 307385.

Podczas seminarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

– struktura programu;

– kompetencje uczniów;

– ocenianie uczniów wg. nowego programu;

– poziomy osiągnięć uczniów.

Lektor: Erika Margytė – współautorka podręczników do religii katolickiej „Być z Bogiem” i „Wzrastać z Jezusem”, także zeszytów ćwiczeń dla klas I-II oraz  zeszytów ćwiczeń dla klas III-IV w jęz. litewskim. Autorka wielu pomocy metodycznych i prowadząca seminariów kwalifikacyjnych dla nauczycieli religii katolickiej.

Czas trwania: 6 godz.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom.

• 31 stycznia 17.30 – 19 godz.

• 7 lutego 17.30 – 19 godz.

Opłata za uczestnictwo wynosi  6 euro.

Jeżeli udział w seminarium jest opłacany przez instytucję edukacyjną:

• możliwość płatności uzgodnić z instytucją edukacyjną przed rejestracją.

• podczas rejestracji należy podać adres e-mail instytucji edukacyjnej i dokładną nazwę.

• wystawianie faktur dla placówek oświatowych odbywa się za pośrednictwem Centrum Edukacyjnego w Trokach.

• faktury do placówek oświatowych będą wysyłane po seminarium na adres e-mail instytucji oświatowej, podany podczas rejestracji.

W przypadku opłacania udziału w seminarium ze środków własnych:

• zapłacić można gotówką podczas rejestracji lub przelewem do 28 stycznia 2023 r.

Šiaulių bankas LT 70 7180 3000 0270 0072.

Nauczyciele religii i katecheci Archidiecezji Wileńskiej, którzy płacą ze środków własnych i mają trudności finansowe, mogą ubiegać się o pokrycie kosztów przez Centrum Katechetyczne. Należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

LINK NIE ZOSTANIE WYSŁANY DO OSÓB, KTÓRE NIE OPŁACILI SEMINARIUM!

Scheduled Aktualia Kalendarz