Katechetikos Centras

Seminarium kwalifikacyjne „Poznanie Pisma Świętego i metody nauczania na lekcjach”. Cykl wykładów potrwa od 2 lutego do 16 marca 2021 r. REGISTRACIJA BAIGTA. 🗓

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom.

Program kwalifikacyjny „Poznanie Pisma Świętego i metody nauczania na lekcjach ” akredytowany jest przez Centrum Edukacyjne w Trokach 2020-08-31 nr ID307810. Pełny wymiar 40 godzin.

W czasie seminarium uczestnicy:

  • nauczą się,  poprawnie interpretować i przekazywać przesłanie Pisma Świętego;
  • przeanalizują najtrudniejsze tematy związane z Dziejami Apostolskimi i listami św. Pawła;
  • zapoznają się z życiem i działalnością Świętego Pawła Apostoła;
  • potrafią  wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Lektor: O. Waldemar Linke CP,

Kapłan z zakonu pasjonistów, biblista. Doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Redaktor naczelny rocznika Słowo Krzyża. Przełożony polskiej prowincji pasjonistów. Autor wielu prac naukowych.

Wymiar godzin: 18 godz. ak. (żeby otrzymać zaświadczenie uczestnicy zobowiązani uczestniczyć we wszystkich wykładach).

Cykl spotkań biblijnych:

2 lutego – „Nawrócenie św. Pawła z Tarsu“;

9 lutego – „Wspólnota św. Pawła Apostoła“;

23 lutego – „Sakramenty u św. Pawła“;

2 marca – „Ewangelia  św. Pawła“;

9 marca – „Życie chrześcijan według św. Pawła“;

16 marca –„ Apostoł Paweł przygotowuje Kościół na paruzję“.

  • Rejestrując się na seminarium prosimy wpisać w ankiecie – kto opłaca (szkoła, czy uczestnik).
  • Jeżeli seminarium opłaca szkoła, należy wpisać e-mail szkoły. Faktura zostanie wysłana do szkoły.
  • Jeżeli seminarium opłaca uczestnik, należy podać w ankiecie swoje imię i nazwisko. Uczestnik może zapłacić bezpośrednio do kasy Centrum Katechetycznego, albo zrobić przelew na konto CK.

Wpłata uczestnika za całość cyklu wykładów wynosi 10 euro.

(Pełna cena seminarium wynosi 15 euro, różnicę opłaca CKAW)

Czas wykładów od godz. 20:00 do godz. 21:30

Warunki udziału w seminarium:

  • W czasie podłączania do platformy Zoom wpisujemy swoje imię i nazwisko;
  • Uczestnicy łączą się z włączonymi kamerami;
  • W czasie wykładów mikrofon należy wyłączyć.

Scheduled Aktualia