Katechetikos Centras

18 stycznia 2019 r. odbyło się seminar „Medytacja chrześcijańska w procesie wychowania dzieci i młodzieży“

Seminar kwalifikacyjny: „Medytacja chrześcijańska w procesie wychowania dzieci i młodzieży

Termin realizacji: 18 stycznia 2019 r.

Czas trwania: 6 godz. ak.

Miejsce: „Domus Maria“ (Aušros Vartų g. 12), duża sala .

Prowadzący: Waldemar Chmielewski – trener publicznego przemawiania i efektywnej komunikacji.

Więcej informacji: http://investuokisave.lt/

Program akredytowany przez Służbę pomocy rejonu święciańskiego rozkazem

 Nr.V-33, z dnia 4 grudnia 2018 r.

W seminarze udział wzięli następujący  31 nauczyciele.