Katechetikos Centras

2022 m. rugpjūčio 27-28 d. vyko rekolekcijas tikybos mokytojams ir katechetams „Per tamsiausią slėnį… (Ps 23) Aš visada esu su tavimi“. 🗓

Šios rekolekcijos buvo skirtos tiems, kurie jau paragavo gyvenimo su Jėzumi grožio. Tačiau kartais net po daugelio metų buvimo Bažnyčioje, bendruomenėje ištinka rimta krizė, tamsa, tarsi žemė slystų po kojų. Sunkiausia yra tada, kai Dievas atrodo abejingas, arba leidžia patirti visišką Jo nebuvimą. Daugelis žmonių šiame etape atsitraukia, išeina, pasipiktina savimi (kaltindami save dėl šios tamsos), kartais Dievu.

Išsamiai apmąstydami 23 psalmę, sieksime pažinti, kaip Dievas veikia žmogaus širdyje, kurioje nori apsigyventi amžinai. Ir nors ši kelionė ves per tamsų slėnį, pilną pavojų, spąstų, grasinančių mirtimi, tai bus įspūdingas kelias, kuris leis mums geriau pažinti Gerąjį Ganytoją, šnabždantį į mūsų širdis „Nebijok, nes Aš esu su tavimi”.

Rekolekcijas vedė: kun. Mateusz Stachowski OFM Conv.

Rekolekcijos vyko: Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius).

Dalyvavo 65 tikybos mokytojai ir katechetai

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke