Katechetikos Centras

2022 m. rugpjūčio 18-19 d. vyko vasaros sesija “Ateik… Pasilik… Sek…” 🗓

Biblinės – katechetinės – pastoracinės dirbtuvės „Rodyti į Jėzų.  Evangelizacija su Dievo Žodžiu“

Evangelizacijai reikia žodžių vartojimo. Su jų pagalba mes išreiškiame sąvokas. Štai kodėl šiais ir kitais metais siūlome bloką: Biblinį katekizmą. Pagrindinės teologinės sąvokos Bibliniame tekste ir šiuolaikiniame skaityme. 2022 metai: De Deo (apie Dievą). 2023: De hominis vita et vocatione (apie žmogaus gyvenimą ir pašaukimą).

Seminarų tikslas buvo suteikti žinių ir įgūdžių, kuriuos katechetai ir ganytojai galėtų panaudoti savo darbe.

Sesiją vedė: Kun. prof. dr. hab. Waldemar Linke CP ir mgr. L. Dembski

Vasaros sesija vyko: Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius).

Dalyvavo 46 katechetai.

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke