Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai,
VAKC 
 

Pradinės klasės

D.Sabaliauskienė dalinasi: Didžioji savaitė; Prisikėlimo rytas;

V.Druktenienė dalinasi:

Pamoka: Didžiajam Ketvirtadieniui ir Penktadieniui pagal filmą “Jėzus vaikams”; Pamoka: Didysis Ketvirtadienis; Pamoka: Didysis Penktadienis

R. Arslan dalinasi: Didžiosios savaitės užduotys .Užduotys tinkamos pradinių klasių mokiniams. Galimas grįžtamasis ryšys nufotografuojant ir atsiunčiant per el. dienyną ar kitą sutartą mokymo platformą (facebook messenger, ar kitą.).L. 

L.Kivitienė dalinasi: Didžiosios saviatės pristatymas nuotoliniu būdu (PPT)

1 klasė

D.Sabaliauskienė dalinasi:: Jėzus pasiaukojo už mane. Didysis penktadienis.

I.Dovydauskienė dalinasi: Man gali padėti Dievas ir žmonės? (PPT)

I. Vaikūnaitė daliansi:  Pridedu filmuotą pamokos medžiagą. Ją reikia peržiūrėti taip:  1.kartu giedoti, 2. pasodinti sėklų, 3. atlikti maldos pratimą; Priemonės: žemė, indas, sėklos; Prieš tai vaikai pažiūrėjo filmą apie Jėzų ir susipažino su Jėzaus kančios istorija. 1. Pirma daliis;  2. Antra dalis; 3. Trečia dalis.

J. Bagdonavičienė dalinasi: Verbų sekmadinis

E. Margytė dalinasi: Didysis Ketvirtadienis (Jei mokiniai neturi pratybų sąsiuvinio namuose) ; Jėzus pasiaukojo už mane

2 klasė

I.Dovydauskienė dalinasi: Kaip galiu melstis? (PPT)

G.Umbražiūnienė dalinasi: Kas yra Verbų Sekmadienis? (PPT) 1-2 kl.

J. Liubčenko dalinasi: „Jėzus įžengia į Jeruzalę“ (jei mokiniai neturi pratybų sąs. namuose).

J. Bagdonavičienė dalinasi: 4 Dievo įsakymas

E. Margytė dalinasi: Jėzus mus maitina; Kaip Jėzus mus išgelbėjo

3 klasė

R. Arslan dalinasi: Kaip susitaikyti kasdienybėje? (1 dalis) (PPT); Sūnaus palaidūno palyginimas. Animacinis f. (2016)

S. Pribušauskienė dalinasi užduotimis: Iš E. Margytės ir V.Klumbytės Katalikų tikybos užduočių sąsiuvinio 3 kl. Dievo meilės ženklai.

E. Margytė dalinasi:  Kodėl privalau atleisti?; Didžioji savaitė;

4 klasė

J.Liubčenko dalinasi: Kas būdingiausia mums – katalikams? (Jei mokiniai pildys atsakymus –  juos gaus autorė, todėl siūlome sukurti savo apklausą)

E. Margytė dalinasi: Didžioji savaitė ir Velykos; Įvairūs krikščionys (4-5 kl); Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia?; Didžiosios savaitės tradicijos Lietuvoje;

5 klasė

I.Dovydauskienė dalinasi: Ar galiu būti patikimu draugu? (PPT)

J. Bayblytė dalinasi: Verbų sekmadienis ir Šventosios Velykos (5-8 kl.)

R.Marcinkevič dalinasi: Esu kviečiamas kurti Karalystę:1 užduotis .Reikės įkelti į genial.ly 8 punktą iš savo asmeninio google disko, kitaip jūsų mokinių atsakymus matys autorė: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeBQRXbcPRn7YcYPNVGJErfkftRjjt8eFtAobg1htApGH7Ag/viewform?usp=sf_link. 2 užduotis : Reikės įkelti į genial.ly 12 punktą, nustačius darbo atlikimo laikotarpį. Jei norite pasinaudoti, reikės sudubliuoti į savo quizizz.com paskyrą, kitaip matys autorė jūsų mokinių atsakymus. https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a2d4f5b86ac001b28d9e2/esu-kvieiamas-kurti-karalyst

6 klasė

I. Dovydauskienė dalinasi: Ar Dievas tokšta gyvenimo? (PPT)

A. Skukauskaitė dalinasi: Šv. Paulius

R. Marcinkevič dalinasi: Pirmasis Dievo įsakymas (PPT); Užduotis (lengvesnė); Užduotis (sunkesnė)

7 klasė

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokį Jėzaus iššūkį randu NT? (PPT)

J. Liubčenko dalinasi: Apklausa 7 kl. „Didžiosios religijos“ 

8 klasė

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokie virtualūs bendravimo būdai man yra reikalingi? (PPT)

D. Stukienė dalinasi: Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyvenimą (PPT)

Gimanzinės klasės

J.Barisevičienė ir D.Gervytė dalinasi: Kryžiaus kelias

9 klasė

I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT)

10 klasė

11 klasė

12 klasė

Įvairioms klasėms

K.Grilecka dalinasi medžiaga (integruota su etika ir daile): Šventų Velykų simbolika (I pamoka) ; Šventų Velykų reikšmė, tradicijos ir papročiai (II pamoka); Šventų Velykų valgiai, jų prasmė (III pamoka) (nuo 6 klasės)

V. Druktenienė dalinasi:  Tai pamokos pagal filmą “Jėzus vaikams”.Jos bus keturios, pagal dabartinį liturginį laiką: Jėzus gyvenimas, Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Velykos. Užduotėles ir įvadus pritaikau individualiai.

Tai pamoka apie Verbų sekmadienį. Ją kaip pagrindą naudosiu I-III kl. Įvadą parašau laiškely tėvams, įkeliu nuorodą. O užduotis pritaikau pagal pratybas, sąsiuviniuose ar pan. Rekomenduoju, jei yra keli vaikai šeimoje, kartu dalyvauti tikybos pamokoje. Vienas kitam pasakoti, paaiškinti. O užduotys jau atskirai.

D. Vitėnas dalinasi: Brauktažodis„Gavėnia“ 
J. Liubčenko dalinasi: Kryžiažodis„Šv. Velykos“ 
I.Petrikonienė dalinasi:  Kryžiaus kelias jaunimui (PPT)

D. Gedvidzienė dalinasi: Filmų Didžiajai savaitei surinktomis nuorodomis

Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti “Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube “Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

V. Šlepikienė dalinasi: Velykų testas; Video vyresnių klasių mokiniams apie pasirinkimą, savęs praradimą, ryšio su pasauliu, Dievu ir labiausiai savimi, praradimą. Galima pateikti užduotį mokiniams-apibendrinti matytą video, sukurti klausimus diskusijai ir pan.

A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai