Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai
VAKC 
2020 m. pavasario semestro nuotolinio mokymo medžiaga perkelta į : Religinis ugdymas - metodinė medžiaga - medžiaga 1-12 kl.

Metodinė medžiaga

 
Adventui, Kalėdų laikui
 
Mokytoja A. Skukauskaitė dalinasi skaidrėmis apie Adventą.
Mokytojas A. Lukaševič dalinasi skaidrėmis apie šv.Mikalojų.
 
Mokytoja R. Paškelevičienė  dalinasi trumpametražių  kalėdinių filmukų nuorodomis įvairioms klasėms: Filmukų nuorodos internete
 
Mokytoja J. Barisevičienė dalinasi pristatimu apie prakartėlę:

Pradinės klasės

I.Dovydauskienė: Trys išminčiai

D. Kalendrienė : Gabrieliaus užduotis

ĮGARSINTA KNYGA: JUOZAPAS IR JO BROLIAI

1 klasė

E.Margytė:

1.7. Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų (su įrašytu garsu)

1.8. Visi Šventieji ir Vėlinės

2.1. Dievo pažadas žmonėms

2.2. Adventas

2.3. Kaip pasirinkti? Marijos „Taip”

2.4. Šventos Kalėdos(su įrašytu garsu)

2.5. Trys Išminčiai

3.1. Mano ir Jėzaus vaikystė

3.2. Galiu būti Jėzaus bičiulis

2 klasė

E.Margytė:

1.5. Šitas yra mano mylimasis Sūnus (Mt 3, 17) (su įrašytu garsu)

1.6. Šventieji – mūsų draugai (su įrašytu garsu)

5.1. Adventas

2.3. Kaip melstis?

2.4. Kokia malda Dievui patinka?

2.5. Jėzus kviečia mane į Dievo karalystę

3 klasė

E.Margytė:

1.5. Jėzus gydo

1.6. Puiku, kad esu pakrikštytas!

2.2. Mergelė Marija ypatingas asmuo

2.3. Ką daiktai ir ženklai reiškia Šventajame Rašte ir liturgijoje?

2.4. Spalvos mūsų gyvnime ir liturgijoje

2.5. Kas yra liturginiai metai?

 

4 klasė

E.Margytė:

1.6. Kodėl atsirado pasaulis ir žmogus (su įrašytu tekstu)

2.1. Ką reiškia Šventųjų bendravimas

1.7. Tikėjimo protėviai Senajame Testamente

1.8. Ką Šventasis Raštas pasakoja apie Jėzų (su įrašytu garsu)

2.3. Ką reiškia Adventas?

3.2. Krikščionių vienybė

5 – 8 klasės

5 klasė

6 klasė

7 klasė

8 klasė

Gimazinės klasės

9 klasė

10 klasė

11 klasė

12 klasė

Įvairioms klasėms

Biblijos laikų maistas Izraelyje (LRT laida „Pasaulio puodai“)

K. Grelecka dalinasi medžiaga (integruota su etika ir daile): Šventų Velykų simbolika (I pamoka) ; Šventų Velykų reikšmė, tradicijos ir papročiai (II pamoka); Šventų Velykų valgiai, jų prasmė (III pamoka) (nuo 6 klasės)

V. Druktenienė dalinasi:  pamokos pagal filmą „Jėzus vaikams“  Jos bus keturios, pagal dabartinį liturginį laiką: Jėzus gyvenimas, Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Velykos. Užduotėles ir įvadus pritaikau individualiai.

Tai pamoka apie Verbų sekmadienį. Ją kaip pagrindą naudosiu I-III kl. Įvadą parašau laiškely tėvams, įkeliu nuorodą. O užduotis pritaikau pagal pratybas, sąsiuviniuose ar pan. Rekomenduoju, jei yra keli vaikai šeimoje, kartu dalyvauti tikybos pamokoje. Vienas kitam pasakoti, paaiškinti. O užduotys jau atskirai.

D. Vitėnas dalinasi: Brauktažodis„Gavėnia“ 
J. Liubčenko dalinasi: Kryžiažodis„Šv. Velykos“ 
I. Petrikonienė dalinasi:  Kryžiaus kelias jaunimui (PPT)

D. Gedvidzienė dalinasi: Filmų Didžiajai savaitei surinktomis nuorodomis

Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti “Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube “Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

V. Šlepikienė dalinasi: Velykų testas; Video vyresnių klasių mokiniams apie pasirinkimą, savęs praradimą, ryšio su pasauliu, Dievu ir labiausiai savimi, praradimą. Galima pateikti užduotį mokiniams-apibendrinti matytą video, sukurti klausimus diskusijai ir pan.

A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai