Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai
VAKC 
2020 m. pavasario semestro  ir 2021 m. rudens - pavasario nuotolinio mokymo medžiaga perkelta į : Religinis ugdymas - metodinė medžiaga - medžiaga 1-12 kl.

Metodinė medžiaga

1 – 4 klasės

5 – 8 klasės

Gimazinės klasės

9- 10  klasėms

11 klasė

12 klasė

Įvairioms klasėms

Biblijos laikų maistas Izraelyje (LRT laida „Pasaulio puodai“)

Mokytojai Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti „Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube „Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

Mokytoja V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

Mokytoja A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai