Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai
VAKC 
 

Pradinės klasės

Biblijos draugija dalinasi įgarsinta knyga: Velykų istorija; Pranašas Jona ir žuvis; Mozė.

D. Sabaliauskienė dalinasi: Didžioji savaitė; Prisikėlimo rytas;

V. Druktenienė dalinasi: Pamoka: Didžiajam Ketvirtadieniui ir Penktadieniui pagal filmą “Jėzus vaikams”; Pamoka: Didysis Ketvirtadienis; Pamoka: Didysis Penktadienis

R. Arslan dalinasi: Didžiosios savaitės užduotys .Užduotys tinkamos pradinių klasių mokiniams. Galimas grįžtamasis ryšys nufotografuojant ir atsiunčiant per el. dienyną ar kitą sutartą mokymo platformą (facebook messenger, ar kitą.).

L. Kivitienė dalinasi: Didžiosios saviatės pristatymas nuotoliniu būdu (PPT)

1 klasė

D. Gedvizienė dalinasi: Jėzaus gyvenimo istorija; Iš šventųjų verta pasimokyti.

V. Korovič dalinasi: Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią; Bažnyčia – maldos namai  ir gyva bendruomenė; Bažnyčia – maldos namai;

Priedai:  Šventosios Dvasios simboliai, balandžio lankstymas, balandžio trafaretas. 

L. Aleškevičiūtė dalinasi: Jėzus atsiunčia Šv. Dvasią

J. Liubčenko dalinasi: Jėzus yra su mumis amžinai; Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią

E. Margytė dalinsi: Jėzus yra gyvas; Man gali padėti Dievas ir žmonės

D. Sabaliauskienė dalinasi: Jėzus pasiaukojo už mane. Didysis penktadienis;

Jėzus pasirodo mokiniams; Jėzus gyvas ir šiandien

I. Dovydauskienė dalinasi: Man gali padėti Dievas ir žmonės? (PPT)

I. Vaikūnaitė dalinasi: 

Pridedu filmuotą pamokos medžiagą. Ją reikia peržiūrėti taip:

1.kartu giedoti, 2. pasodinti sėklų, 3. atlikti maldos pratimą.

Priemonės: žemė, indas, sėklos

Prieš tai vaikai pažiūrėjo filmą apie Jėzų ir susipažino su Jėzaus kančios istorija.

1. Pirma dalis  2. Antra dalis 3. Trečia dalis

J. Bagdonavičienė dalinasi: Verbų sekmadinis

E. Margytė dalinasi: Didysis Ketvirtadienis (Jei mokiniai neturi pratybų sąsiuvinio namuose); Jėzus pasiaukojo už mane; Bažnyčia -gyva bendruomenė.

G. Dobikaltienė dalinasi: Kas yra Šeštinės?

E. Ivanauskienė dalinasi: Jėzaus žengimas į dangų

2 klasė

D. Sabaliauskienė dalinasi:  Stebuklinga žūklė; Gerasis ganytojas

V. Koirovič dalinasi: Kodėl šventos Velykos svarbiausia krikščionių šventė?; Susitikimas su Jėzumi daro mus geresnius; Bažnyčia – maldos namai r gyva bendruomenė (PPT); Bažnyčia – maldos namai. Kryžiažodis; Bažnyčia – maldos namai. Paveikslas.

E. Margytė dalinasi: Kodėl šv.Velykos svarbiausia krikščionių šventė? ; Jėzus – Gerasis Ganytojas; Jėzus mus maitina; Kaip Jėzus mus išgelbėjo; Jėzus moko taisyti klaidas; Jėzus kviečia mane būti gailestingu; Jėzus stiprina mus Šventąja Dvasia; Bažnyčia – Jėzaus draugų bendruomenė.

E. Ivanauskienė dalinasi: Malda; Kas yra malda ?

I. Dovydauskienė dalinasi: Kaip galiu melstis?

G. Umbražiūnienė dalinasi: Kas yra Verbų Sekmadienis? 1-2 kl.

J. Liubčenko dalinasi: „Jėzus įžengia į Jeruzalę“ (jei mokiniai neturi pratybų sąs. namuose); Jėzus stiprina mus Šventąja Dvasia (PPT);  Jėzus stiprina mus Šv Dvasia (braukinys)

J. Bagdonavičienė dalinasi: 4 Dievo įsakymas

L. Aleškevičiūtė:  Spec.poreikių vaikams. Kas yra Sekminės?

3 klasė

E. Margytė dalinasi:  Kodėl privalau atleisti?; Didžioji savaitė; Kaip švenčiame sekmadienį?; Kodėl susipykus dera susitaikyti? Padėdamas kitiems padedu ir sau; Kokias šventes švenčiu šeimoje tautoje ir Bažnyčioje?; Ką švenčiame per šventąsias Mišias?; Esu kviečiamas prisidėti prie Dievo šeimos – Bažnyčios veiklos.

J. Liubčenko dalinasi: Kodėl susipykus dera susitaikyti?; Šventės šeimoje, bažnyčioje, valstybėje.

V. Koirovič dalinasi: Padėdamas kitiems padedu ir sau;  Kodėl susipykus dera susitaikyti; Kokias šventes švenčiame šeimoje, valstybėje ir Bažnyčioje?L. 

Aleškevičiūtė: Bažnyčios struktūra

D. Gedvidzienė dalinasi: Ką švenčiame per šv. Mišias?

D. Sabaliauskienė dalinasi: Kokie daiktai padeda melstis?; Bažnyčios šventės

R. Arslan dalinasi: Kaip susitaikyti kasdienybėje? (1 dalis); Sūnaus palaidūno palyginimas. Animacinis f. (2016)

S. Pribušauskienė dalinasi užduotimis: Iš E. Margytės ir V.Klumbytės Katalikų tikybos užduočių sąsiuvinio 3 kl. Dievo meilės ženklai.

4 klasė

E. Margytė dalinasi: Didžioji savaitė ir Velykos; Įvairūs krikščionys (4-5 kl); Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia?; Didžiosios savaitės tradicijos LietuvojeKas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?; Koks turėtų būti mano krikščioniškas gyvenimas?; Gera gyventi šeimojeBažnyčioje mus apdovanoja Šventoji Dvasia; Marija yra Jėzaus ir Bažnyčios Motina.

D. Sabaliauskienė dalinasi: Žymiausi Švč. M. Marijos paveikslai Lietuvoje

V. Koirovič dalinasi: Artimo meilė; Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?; Kas yra bendruomenė ir kodėl mums jos reikia? Priedas: užduotis.

L. Kivitienė  dalinasi: Kas būdingiausia mums, katalikams?

J. Liubčenko dalinasi: Kas būdingiausia mums – katalikams? (Jei mokiniai pildys atsakymus –  juos gaus autorė, todėl siūlome sukurti savo apklausą); Kaip Šv. Velykos švenčiamos pasaulyje?;  Ką žinai apie Mariją? (1); Ką žinai apie Mariją? (2)

Gabrielė R. dalinasi: Palaiminimai 

N. Augustinavičienė dalinasi:  Viktorina – Biblijos gyvūnai (4 – 5 kl.)

5 klasė

D. Gedvidzienė dalinasi: Draugystė mus tobulina

V. Koirovič dalinasi: Gera gyventi šeimoje; Namas; Kas mums duoda laimę?; Laimė ir laisvė; Jėzaus siūlomas kelias į laimę; Esu kviečiamas kurti Karalystę.

I. Dovydauskienė dalinasi: Ar galiu būti patikimu draugu? (PPT)

J. Bayblytė dalinasi: Verbų sekmadienis ir Šventosios Velykos (5-8 kl.)

R. Marcinkevič dalinasi: Esu kviečiamas kurti Karalystę:1 užduotis .Reikės įkelti į genial.ly 8 punktą iš savo asmeninio google disko, kitaip jūsų mokinių atsakymus matys autorė: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeBQRXbcPRn7YcYPNVGJErfkftRjjt8eFtAobg1htApGH7Ag/viewform?usp=sf_link. 2 užduotis : Reikės įkelti į genial.ly 12 punktą, nustačius darbo atlikimo laikotarpį. Jei norite pasinaudoti, reikės sudubliuoti į savo quizizz.com paskyrą, kitaip matys autorė jūsų mokinių atsakymus. https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a2d4f5b86ac001b28d9e2/esu-kvieiamas-kurti-karalyst

6 klasė

D. Gedvidzienė dalinasi: Jėzaus laiminami; Dievo karalystės kūrimas

D. Kalendrienė dalinasi: Kaip Jezus bendravo su žmonėmis?

I. Dovydauskienė dalinasi: Ar Dievas tokšta gyvenimo? (PPT)

A. Skukauskaitė dalinasi: Šv. Paulius

R. Marcinkevič dalinasi: Pirmasis Dievo įsakymas (PPT); Užduotis (lengvesnė); Užduotis (sunkesnė)

7 klasė

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokį Jėzaus iššūkį randu NT? (PPT);  Drąsa pasirinkti tiesą

J. Liubčenko dalinasi: Apklausa 7 kl. „Didžiosios religijos“ 
 
A. Ruseckienė dalinasi: Didžioji savaitė

8 klasė

I. Dovydauskienė dalinasi: Kokie virtualūs bendravimo būdai man yra reikalingi? (PPT); Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą?

D. Stukienė dalinasi: Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyvenimą (PPT)

V. Koirovič dalinasi: Kuo tikiu ir kodėl? Vertybės, gyvenimo prasmė ir laimė

Gimanzinės klasės

P. Didžiokas dalinasi: KAHOOT  užduotimis 

Iš vadovėlio I kl. Esu šaukiamas. Iš IV kl. vadovėlio renkuosi gyvenimą. Iš Ugdymo sodo medžiagos moduliui Meilė ir šeima. Iš Ugdymo sodo medžiagos moduliui Katalikybė ir pasaulio religijos. Ir kita…

  1. Prisijungus prie savo Kahoot paskyros, į paieškos langelį reikia įvesti PetrasD arba spausti nuorodą
  2. Įvykdę paiešką turėsite galimybe prieiti ir įsikelti į savo paskyrą (Duplicate komanda prie testo esančių trijų taškų meniu) jums tinkamus mano paviešintus testus.
  3. Galite naudotis ir, jei rasite kokių netikslumų, juos patobulinti.
  4. Paleidžiant kahoot “Play” ir pasinaudojant pasiūlymu ASIGN, galima nustatyti, kad mokinys galėtų atlikti testą savarankiškai iki nurodyto termino pabaigos.
  5. Rezultatus galima peržiūrėti savo paskyros meniu “Reports”
  6. Sėkmingo naudojimo įvertinant nuotoliniu būdu, mokinių žinias.

J. Barisevičienė ir D.Gervytė dalinasi: Kryžiaus kelias

9 klasė

I. Petrikonienė dalinasi:  Galiu būti savimi Bažnyčios bendruomenėje (PPT)

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų tą padarėte man“ (užduočių lapai); Kas man teikia ramybę? (užduočių lapai)Dievo gailestingumas (užduočių lapai);

10 klasė

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: „Dovanai gavote – dovanai duokite“ Mt 10, 8 Donorystė (užduočių lapai)Kas padeda ištverti sunkiausias akimirkas? Ko mus moko Jėzus Kristus? (užduočių lapai)

11 klasė

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų patirtys: Ką naujo sužinojau apie Jėzų?(užduočių lapai);  Evangelija ir dabartis (užduočių lapai); Dekalogo aktualumas (užduočių lapai)

12 klasė

Įvairioms klasėms

Biblijos laikų maistas Izraelyje (LRT laida „Pasaulio puodai“)

K. Grelecka dalinasi medžiaga (integruota su etika ir daile): Šventų Velykų simbolika (I pamoka) ; Šventų Velykų reikšmė, tradicijos ir papročiai (II pamoka); Šventų Velykų valgiai, jų prasmė (III pamoka) (nuo 6 klasės)

V. Druktenienė dalinasi:  pamokos pagal filmą „Jėzus vaikams“  Jos bus keturios, pagal dabartinį liturginį laiką: Jėzus gyvenimas, Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Velykos. Užduotėles ir įvadus pritaikau individualiai.

Tai pamoka apie Verbų sekmadienį. Ją kaip pagrindą naudosiu I-III kl. Įvadą parašau laiškely tėvams, įkeliu nuorodą. O užduotis pritaikau pagal pratybas, sąsiuviniuose ar pan. Rekomenduoju, jei yra keli vaikai šeimoje, kartu dalyvauti tikybos pamokoje. Vienas kitam pasakoti, paaiškinti. O užduotys jau atskirai.

D. Vitėnas dalinasi: Brauktažodis„Gavėnia“ 
J. Liubčenko dalinasi: Kryžiažodis„Šv. Velykos“ 
I. Petrikonienė dalinasi:  Kryžiaus kelias jaunimui (PPT)

D. Gedvidzienė dalinasi: Filmų Didžiajai savaitei surinktomis nuorodomis

Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti “Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube “Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

V. Šlepikienė dalinasi: Velykų testas; Video vyresnių klasių mokiniams apie pasirinkimą, savęs praradimą, ryšio su pasauliu, Dievu ir labiausiai savimi, praradimą. Galima pateikti užduotį mokiniams-apibendrinti matytą video, sukurti klausimus diskusijai ir pan.

A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai