Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai
VAKC 
2020 m. pavasario semestro nuotolinio mokymo medžiaga perkelta į : Religinis ugdymas - metodinė medžiaga - medžiaga 1-12 kl.

Metodinė medžiaga

Apie sakramentus: 
 
Mokytoja E. Margytė dalinasi:

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple&quizid=584192

Apie šv.Juozapą
 
Giesmė „Juozapai šventas“ Atlieka liaudiškų – kantičkinių giesmių ansamblis(vad. V. Budreckis) 

Tikybos mokytojai: Ernestas Butikis, Antanina Viskintaitė-Butikienė dalinasi:

Šv. Juozapas

Pradinės klasės

Mokytoja I.Dovidauskienė dalinasi: Trys išminčiai

Mokytoja D. Kalendrienė dalinasi: Gabrieliaus užduotis

ĮGARSINTA KNYGA: JUOZAPAS IR JO BROLIAI

1 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.7. Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų (su įrašytu garsu)

1.8. Visi Šventieji ir Vėlinės

2.1. Dievo pažadas žmonėms

2.2. Adventas

2.3. Kaip pasirinkti? Marijos „Taip”

2.4. Šventos Kalėdos(su įrašytu garsu)

2.5. Trys Išminčiai

3.1. Mano ir Jėzaus vaikystė

3.2. Galiu būti Jėzaus bičiulis

3.3. Jėzus daro stebuklus

3.4. Man gali padėti Dievas ir žmonės

3.5. Jėzus visada pasilieka su manimi

3.6. Jėzus pasiaukojo už mane

4.2. Jėzus yra su mumis amžinai

Kartojimas (1 klasė)

Mokytoja V. Koirovič dalinasi: 

3.6 Jėzus pasiaukojo už mane. Kas yra pasiaukojimas?

4.3. Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią

4.4. Bažnyčia – maldos namai ir gyva bendruomenė 1 dalis

4.4. Bažnyčia – maldos namai ir gyva bendruomenė 2 dalis

4.5. Jėzaus gyvenimas (kartojimas)

2 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.5. Šitas yra mano mylimasis Sūnus (Mt 3, 17) (su įrašytu garsu)

1.6. Šventieji – mūsų draugai (su įrašytu garsu)

5.1. Adventas

2.3. Kaip melstis?

2.4. Kokia malda Dievui patinka?

2.5. Jėzus kviečia mane į Dievo karalystę

2.6 Kaip galiu krautis lobį danguje?

3.1. Jėzus kviečia rinktis gėrį

3.1. Jėzus kviečia rinktis gėrį II dalis

3.2. Didysis įsakymas

3.3. Jėzus moko taisyti klaidas

3.4. Jėzus Gerasis Ganytojas

4.1. Jėzus įžengia į Jeruzalę

4.2. Jėzus mus maitina

4.3. Kaip Jėzus mus išgelbėjo

4.4. Kodėl šventos Velykos svarbiausia krikščionių šventė

4.5. Jėzus stiprina mus Šventąja Dvasia

4.6. Bažnyčia – Jėzaus draugų bendruomenė

4.7. Maldos namai – bažnyčia

Kartojimas (2 klasė)

Mokytoja V.Koirovič dalinasi: 

3.4 Jėzus – Gerasis Ganytojas

3.5. Jėzus kviečia mane būti gailestingą

3 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.5. Jėzus gydo

1.6. Puiku, kad esu pakrikštytas!

2.2. Mergelė Marija ypatingas asmuo

2.3. Ką daiktai ir ženklai reiškia Šventajame Rašte ir liturgijoje?

2.4. Spalvos mūsų gyvnime ir liturgijoje

2.5. Kas yra liturginiai metai?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokytoja V.Koirovič dalinasi: 
 
 
 

4 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.6. Kodėl atsirado pasaulis ir žmogus (su įrašytu tekstu)

2.1. Ką reiškia Šventųjų bendravimas

1.7. Tikėjimo protėviai Senajame Testamente

1.8. Ką Šventasis Raštas pasakoja apie Jėzų (su įrašytu garsu)

2.3. Ką reiškia Adventas?

3.1. Pasaulyje yra Jėzaus nepažįstančių arba nepriimančių

3.2. Krikščionių vienybė

3.4. Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?

3.5. Tariama ir tikra laimė?

3.6. Koks turėtų būti mano krikščioniškas gyvenimas

3.7. Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia

4.2. Kas yra bendruomenė ir kodėl mums jos reikia

4.3. Bažnyčioje mus apdovanoja Šventoji Dvasia

4.4. Marija yra Jėzaus ir Bažnyčios Motina

Kartojimas (4 klasė)

5 – 8 klasės

5 klasė

Malda – gyvenimo būtinybė

J.Baublytė dalinasi:  Laida apie judėjus: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144411/daiktu-istorijos-siuvinejimo-istorija-sinagogos-lietuvoje-ir-paskutinysis-lietuvos-partizanas

Žiūrėti nuo antros laidos dalies – maždaug 17 min. (Rodau 5-toje klasėje, bet tinka ir 7- tokams.)
 
II tema. Sinagogos – ne tik religinių apeigų vieta, bet ir bendravimo erdvė su bendraminčiais
Artėjant žydų pavasario šventei – Pesachui – buvome maloniai įleisti į Vilniaus choralinę sinagogą ir galėjome stebėti religines apeigas. Galėjome klausti ko panorėję, todėl galime ir Jums papasakoti kodėl judėjai, besimelsdami linguoja, kam reikalinga dėžutė ant kaktos ir virvelėmis apsukta ranka? Kodėl religingi žydai augina peisus, o jų žmonos skuta galvos plaukus, kada sinagogos iš susirinkimų namų tampa kulto pastatais, kaip minimas Šabatas ir kodėl judėjai švenčia Toros skaitymo pabaigtuves? Dar sužinosite, kad hebrajų raštai ne tik į kitą, nei mums įprasta, pusę rašomi, bet dar ir neturi balsių – jos yra nuspėjamos

6 klasė

Kodėl reikalingi gailestingumo darbai?

7 klasė

Mokytoja V.Koirovič dalinasi:

Kodėl turėčiau tikėti?

8 klasė

Mokytoja V.Koirovič dalinasi:

Veikla ir poilsis

Gimazinės klasės

9- 10  klasėms

Mokytoja N.Maciulevičienė dalinasi:

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas (užduočių lapas)

Jėzaus gyvenimas (mokinio darbas 2)

Jėzaus gyvenimas pagal e1vangelijas (mokinio darbas 3)

TESTAS: Jėzus Evangelijose

TESTAS: Jėzus Evangelijose  II

****

Jėzus Evangelijose ir augalai, paukščiai, medžiai, gyvūnai Biblijoje

Biblijos medžiai (mokinio 1)

Biblijos paukščiai (mokinio 2)

Biblijos gyvūnai.Užduočių lentelė.

Biblijos paukščiai.Užduočių lentelė

Biblijos krūmai ir medžiai.Užduočių lentelė.

Biblijos augalai.Užduočių lentelė

Žemėlapis

Paveiksėliai: Augalai Biblijoje

Paveikslėliai: Krūmai, medžiai Biblijoje

Paveikalėliai: Žvėrys Biblijoje

Paveikslėliai:  Paukščiai Biblijoje

11 klasė

12 klasė

Įvairioms klasėms

Biblijos laikų maistas Izraelyje (LRT laida „Pasaulio puodai“)

Mokytojai Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti “Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube “Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

Mokytoja V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

Mokytoja A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai