Katechetikos Centras

Tikybos pamokoms

Mokytojai dalinasi metodine medžiaga

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės, kad dalinatės metodine medžiaga. Nepamirškite nurodyti metodinės medžiagos autorių ir klasę, kuriai medžiaga skirta.

Norime atkreipti dėmesį, kad tai, ką randate mūsų svetainėje bei kitose viešose informacinėse erdvėse, turite patys kritiškai įvertinti bei adaptuoti vadovaujantis LR Švietimo ministerijos patvirtintomis bendrosiomis programomis, Jūsų mokyklos reikalavimais, mokinių amžiaus grupių ypatumais, klasės situacija ir pan. Už pamokoje naudojamą medžiagą atsakote asmeniškai.

Pagarbiai
VAKC 
2020 m. pavasario semestro nuotolinio mokymo medžiaga perkelta į : Religinis ugdymas - metodinė medžiaga - medžiaga 1-12 kl.

Metodinė medžiaga

 
Mokytoja E. Margytė dalinasi:
 
Didžioji savaitė

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=wordsearch&quizid=584138

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=584138

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=spellit&quizid=584138

3-4 kl.

Didžiosios savaitės tradicijos Lietuvoje

Jėzaus prisikėlimo liudininkai (pasidaryti ir spalvinti)

Šv. Velykos

****

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla:

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple_pairs&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=noughts&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=matchup&quizid=584175

Jėzaus kančioje dalyvavę asmenys ir jų veikla: https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=memory&quizid=584175

****

Mokytojos V.Balsytė – Jackuvienė ir K. Šliapavičienė dalinasi: Kryžiaus kelias (LEGO kaladėlių panaudojimas tikybos pamokose)

Mokytoja K. Grelecka dalinasi medžiaga (integruota su etika ir daile): Šventų Velykų simbolika (I pamoka) ; Šventų Velykų reikšmė, tradicijos ir papročiai (II pamoka); Šventų Velykų valgiai, jų prasmė (III pamoka) (nuo 6 klasės)

Mokytoja V. Druktenienė dalinasi:  pamokos pagal filmą „Jėzus vaikams“ Jos bus keturios, pagal dabartinį liturginį laiką: Jėzus gyvenimas, Didysis Ketvirtadienis, Penktadienis ir Velykos. Užduotėles ir įvadus pritaikau individualiai.

Tai pamoka apie Verbų sekmadienį.Ją kaip pagrindą naudosiu I-III kl. Įvadą parašau laiškely tėvams, įkeliu nuorodą. O užduotis pritaikau pagal pratybas, sąsiuviniuose ar pan. Rekomenduoju, jei yra keli vaikai šeimoje, kartu dalyvauti tikybos pamokoje. Vienas kitam pasakoti, paaiškinti. O užduotys jau atskirai.

Mokytojas D. Vitėnas dalinasi: Brauktažodis„Gavėnia“ 
 
Mokytoja J. Liubčenko dalinasi: Kryžiažodis„Šv. Velykos“ Mokytoja
 
Mokytoja I. Petrikonienė dalinasi:Kryžiaus kelias jaunimui (PPT)
 

Mokytoja D. Gedvidzienė dalinasi: Filmų Didžiajai savaitei surinktomis nuorodomis

Mokytoja V. Šlepikienė dalinasi:Velykų testas; Video vyresnių klasių mokiniams apie pasirinkimą, savęs praradimą, ryšio su pasauliu, Dievu ir labiausiai savimi, praradimą. Galima pateikti užduotį mokiniams-apibendrinti matytą video, sukurti klausimus diskusijai ir pan.

Apie sakramentus: 
 
Mokytoja E. Margytė dalinasi:

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple&quizid=584192

 
Apie šv.Juozapą
 
Giesmė „Juozapai šventas“ Atlieka liaudiškų – kantičkinių giesmių ansamblis(vad. V. Budreckis) 

Tikybos mokytojai: Ernestas Butikis, Antanina Viskintaitė-Butikienė dalinasi:

Šv. Juozapas

Pradinės klasės

Mokytoja I.Dovidauskienė dalinasi: Trys išminčiai

Mokytoja D. Kalendrienė dalinasi: Gabrieliaus užduotis

ĮGARSINTA KNYGA: JUOZAPAS IR JO BROLIAI

1 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.7. Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų (su įrašytu garsu)

1.8. Visi Šventieji ir Vėlinės

2.1. Dievo pažadas žmonėms

2.2. Adventas

2.3. Kaip pasirinkti? Marijos „Taip”

2.4. Šventos Kalėdos(su įrašytu garsu)

2.5. Trys Išminčiai

3.1. Mano ir Jėzaus vaikystė

3.2. Galiu būti Jėzaus bičiulis

3.3. Jėzus daro stebuklus

3.4. Man gali padėti Dievas ir žmonės

3.5. Jėzus visada pasilieka su manimi

3.6. Jėzus pasiaukojo už mane

Mokytoja V. Koirovič dalinasi: 

3.6 Jėzus pasiaukojo už mane. Kas yra pasiaukojimas?

2 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.5. Šitas yra mano mylimasis Sūnus (Mt 3, 17) (su įrašytu garsu)

1.6. Šventieji – mūsų draugai (su įrašytu garsu)

5.1. Adventas

2.3. Kaip melstis?

2.4. Kokia malda Dievui patinka?

2.5. Jėzus kviečia mane į Dievo karalystę

2.6 Kaip galiu krautis lobį danguje?

3.1. Jėzus kviečia rinktis gėrį

3.1. Jėzus kviečia rinktis gėrį II dalis

3.2. Didysis įsakymas

3.3. Jėzus moko taisyti klaidas

4.1. Jėzus įžengia į Jeruzalę

4.2. Jėzus mus maitina

4.3. Kaip Jėzus mus išgelbėjo

4.4. Kodėl šventos Velykos svarbiausia krikščionių šventė

Mokytoja V.Koirovič dalinasi: 

3.4 Jėzus – Gerasis Ganytojas

3 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.5. Jėzus gydo

1.6. Puiku, kad esu pakrikštytas!

2.2. Mergelė Marija ypatingas asmuo

2.3. Ką daiktai ir ženklai reiškia Šventajame Rašte ir liturgijoje?

2.4. Spalvos mūsų gyvnime ir liturgijoje

2.5. Kas yra liturginiai metai?

 
 
 
 
 
 
Mokytoja V.Koirovič dalinasi: 
 
 

4 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.6. Kodėl atsirado pasaulis ir žmogus (su įrašytu tekstu)

2.1. Ką reiškia Šventųjų bendravimas

1.7. Tikėjimo protėviai Senajame Testamente

1.8. Ką Šventasis Raštas pasakoja apie Jėzų (su įrašytu garsu)

2.3. Ką reiškia Adventas?

3.1. Pasaulyje yra Jėzaus nepažįstančių arba nepriimančių

3.2. Krikščionių vienybė

3.4. Kas mums teikia tikrąjį džiaugsmą?

3.5. Tariama ir tikra laimė?

3.6. Koks turėtų būti mano krikščioniškas gyvenimas

3.7. Kodėl pasaulyje yra mirtis ir kančia

5 – 8 klasės

5 klasė

Malda – gyvenimo būtinybė

6 klasė

Kodėl reikalingi gailestingumo darbai?

7 klasė

Mokytoja V.Koirovič dalinasi:

Kodėl turėčiau tikėti?

8 klasė

Mokytoja V.Koirovič dalinasi:

Veikla ir poilsis

Gimazinės klasės

9- 10  klasėms

Mokytoja N.Maciulevičienė dalinasi:

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas

Jėzaus gyvenimas pagal evangelijas (užduočių lapas)

Jėzaus gyvenimas (mokinio darbas 2)

Jėzaus gyvenimas pagal e1vangelijas (mokinio darbas 3)

TESTAS: Jėzus Evangelijose

TESTAS: Jėzus Evangelijose  II

****

Jėzus Evangelijose ir augalai, paukščiai, medžiai, gyvūnai Biblijoje

Biblijos medžiai (mokinio 1)

Biblijos paukščiai (mokinio 2)

Biblijos gyvūnai.Užduočių lentelė.

Biblijos paukščiai.Užduočių lentelė

Biblijos krūmai ir medžiai.Užduočių lentelė.

Biblijos augalai.Užduočių lentelė

Žemėlapis

Paveiksėliai: Augalai Biblijoje

Paveikslėliai: Krūmai, medžiai Biblijoje

Paveikalėliai: Žvėrys Biblijoje

Paveikslėliai:  Paukščiai Biblijoje

11 klasė

12 klasė

Įvairioms klasėms

Biblijos laikų maistas Izraelyje (LRT laida „Pasaulio puodai“)

Mokytojai Audra ir Rolandas Jakušovai dalinasi idėjomis ir medžiaga: Įvairūs klausimai apie tikėjimą testas . Rezultatus matys tik anketos paskyros savininkai, bet mokinys rezultatų vaizdą gali nufotografuoti. (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Didžiosios pasaulio religijos (nuo 7 kl.) testas (Šioms nuorodoms yra sugeneruoti ir QR kodai)

Turintiems galimybę atsispausdinti (idėja vyresniems pradinukams apie Didžiosios savaitės kryžių). Daugiau idėjų galima paieškoti “Kertelė” – autorių puslapyje FB

Užduotis apie Šv. Rašto asmenis

Youtube “Geri vėjai”: Tai medžiagos autorių sena paskyra Youtube. Paskyra nebuvo kurta priemonėms tikybos pamokoms. Bet jei tik kas tinka, galima naudoti.

Mokytoja V. Koirovič dalinasi : 10 Dievo įsakymų (PPT)

Mokytoja A. Skukauskaitė dalinasi: Biblijos žanrai