Katechetikos Centras

REJONOWY KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ POD HASŁEM: ,,MARYJO, MATKO MOJA‘‘ 2021

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Regulamin (dalej Regulamin) konkursu (dalej – Konkurs) poezji religijnej ,,Maryjo, Matko moja” ustala cel i zadania Konkursu, określa porządek organizacji i udziału.

2. Organizatorem i realizatorem Konkursu jest Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przy współpracy z Centrum Katechetycznym Archidiecezji Wileńskiej.

                                            II. CEL I ZADANIA KONKURSU

3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się poezją religijną i stworzenie warunków do jej twórczej interpretacji.

4. Zadania konkursu:

4.1. Przybliżenie osoby Maryi w poezji;

4.2. Popularyzacja poezji o tematyce Maryjnej;

  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży;
    • Troska o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej;

4.5. Kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi;

4.6. Uwrażliwienie na piękno i treść wierszy;

4.7. Wychwalanie Boga i Maryi przez poezję;

4.8. Wyszukiwanie i promocja młodych talentów.

                                                 III. UCZESTNICY KONKURSU

5.  W   Konkursie     mogą   wziąć udział   uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów.

6. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych:

          6.1.  I kategoria wiekowa, ucz. 1- 4 kl;

          6.2.  II kategoria wiekowa, ucz. 5-8 kl;

          6.3.  III kategoria wiekowa, ucz. IG-IIIG.

                                                 IV. WARUNKI KONKURSU

7.  Każdy z  uczestniczących w konkursie prezentuje jeden wiersz, którego czas trwania nie może przekraczać 6 minut.

8. Recytacja może się odbywać przy akompaniamencie(gitara, pianino, podkład muzyczny).

9. Aby zgłosić chęć udziału w konkursie zdalnym, należy do 10 maja 2021 r. przesłać nagranie wiersza (audio-video) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodę rodzica (dzieciom do 14 lat) na adres e-mail: konkurs.maryjny@gmail.com

10. Każda placówka może podać nie więcej niż 3 uczestników (z każdej kategorii wiekowej 1 uczeń).

                                                  V. CZAS I MIEJSCE

11. Konkurs odbędzie się sposobem zdalnym od 14 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.

12. Wszystkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu nauczycielki religii Lili Spiridowicz  numer telefonu: 861095077.

VI. KRYTERIA OCENIANIA KONKURSU

13. Uczestników konkursu będzie oceniała powołane przez organizatorów Jury;

14. Uczestnicy konkursu będą oceniani według podanych kryteriów:

14.1. dobór utworu i interpretacja (1-5 punktów);

14.2. dykcja i opanowanie tekstu (1-5 punktów);

14.3. oryginalność (1-5 punktów);

14.4. ogólny wyraz artystyczny (1-5 punktów);

14.5. sposób wykonania (1-5 punktów).

15. Wyniki konkursu będą ogłoszone 25 maja 2021 r.

16. Jury może przyznać nagrody dodatkowe, nie wskazane w regulaminie.

                                              VII. NAGRODA

17. Zdobywcy I-III miejsc zostaną nagrodzeni dyplomami oraz prezentami ufundowanymi przez Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu będą wręczone dyplomy, a nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

                                                                   ____________________________________