Katechetikos Centras

2023 m. lapkričio 16 d. vyko Aušros Vartų atlaidai 🗓

Lapkričio 16 d. tikybos mokytojai su savo mokiniais šventė Aušros Vartų atlaidus dalyvaudami 10 edukacinių programų bei šv. Mišiose lenkų ir lietuvių kalbomis.

Visas edukacines programas rėmė mons. Kęstutis Latoža.

Edukacinių programų sąrašas (PL):

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke