Katechetikos Centras

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Pomoce dydaktyczne.