Katechetikos Centras

Programa „Laukiu Tavęs“

Žinių patikrinimo lapai : 12.

Metodinės rekomendacijos ir tėvų katechezė (Atnaujinta 2014m. programa)

Papildoma medžiaga vaikams, kurie greitai atlieka užduotis (dalinasi Katechete Rūta Endrijeitytė pal. Jurgio Matulaičio parapija):

Apkabinimas

Egiptas

Jėzaus atradimas

Jėzaus krikštas

Meilė

Mišios

Vestuvės


Papildoma medžiaga 3 susitikimui:

Apie maldos formas

Maldos kreipiniai į Jėzų

Maldos pradžia


Papildoma medžiaga 4 susitikimui:

Papildoma medžiaga 7 susitikimui:


Papildoma medžiaga 9 susitikimui:

Kryžiažodis

Dovana 

Sąvokos


Papildoma medžiaga 9 susitikimui:

Prisimename Jėzui įteiktas dovanas

Sąvokos


Papildoma medžiaga 5-6 susitikimui:

Dešimt Dievo įsakymų

Karalystė be taisyklių 

Žinių patikrinimas


Papildoma medžiaga 13 susitikimui:

Sakramentai

Šv. Rašto ištrauka

Žinių patikrinimas


Papildoma medžiaga 15 susitikimui:

Išpažinties eiga


Papildoma medžiaga 16 susitikimui:

Kryžiaus kelias

Žaidimas


Papildoma medžiaga 17 susitikimui:

Žinių patikrinimas


Papildoma medžiaga 19 susitikimui:

Žinių patikrinimas


Papildoma medžiaga 21 susitikimui:

Balandžio lankstymas