Katechetikos Centras

“Praca z dzieckiem  o SPE na lekcjach religii” odbędzie się 11 października. Prowadząca: A. Zielińska (Studnia katechety). 🗓

Scheduled Kalendarz