Katechetikos Centras

Piligriminės kelionės

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

,,Magnificat vaikams” žurnalo 2016 m. Nr.2 yra ,,Gailestingumo kelias“  vaikams


Siūlome apsilankyti Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyne ir pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospise, atliekant geruosius darbus

Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija

Charizma: šlovinti ir skelbti Dievo gailestingumą bei melsti jo kitiems.

Tikslas: gailestingumo darbai, kurių šiuo metu reikia Bažnyčiai.

Rasų g. 6, 11350 Vilnius

Tel. +370 5 212 1090

El. p. zsjmwilno@wp.pl

Hospisas

Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalba teikiama neatlygintinai. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai.

HOSPISO SAVANORIŲ KORDINATORIUS – Aušra Toločkaitė
Pirmadienis – penktadienis
10.00–15.00 val.
Tel. +370 640 37 237


Jubiliejinė piligrimystė gailestingumo keliu

Kviečiame mokytojus, mokinius ir jų tėvelius į piligriminę ekskursiją su gidu po Vilniaus šventąsias vietas, švenčiant neeilinius Gailestingumo metus. Kiekvienai grupei galima derinti atskirą programą pagal poreikius ir dalyvių amžių. Ekskursijoje numatoma malda, apmąstymai ir šv. Mišios vienoje iš Jubiliejinių šventovių. Galima į ekskursiją įtraukti ir gailestingumo darbus, pvz. maisto dalijimą valgykloje, ligonių lankymą hospiso slaugos ligoninėje. Ekskursijos metu susipažinsime su Vilniuje gyvenusiais šventaisiais, kurių yra tikrai nemažai. Be to, siūloma aplankyti keletą ypatingų vietų.

Šventovės, kuriose atvertos Jubiliejinės Gailestingumo durys

 Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. Joje galima aplankyti katedros požemius(perkant papildomą įėjimo bilietą) ir Šv. Kazimiero koplyčią, kur ilsisi Lietuvos globėjo žemiškieji palaikai.

 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia. Kviečiama pasimelsti prie Lietuvos užtarėjos Gailestingumo Motinos stebuklingojo atvaizdo.

 Dievo Gailestingumo šventovė, kurioje saugomas originalus stebuklingasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas.

 Lietuvos kariuomenės Ordinariato Vilniaus šv. Ignoto bažnyčia. Joje galima sužinoti apie Lietuvos kariuomenės veiklą.

 

Kitos su gailestingumu susijusios vietos

 Šv. Faustinos namelis, kur gyveno šventoji. Čia ji ne kartą patyrė mistinius Jėzaus regėjimus.

 Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolynas ir hospiso slaugos ligoninė.Vienuolyno namelyje, šv. Faustinai nuolat prižiūrint, dailininkas E. Kazimirovskis nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Hospisoslaugos ligoninėje slaugomi sunkiai sergantys žmonės.

 Šv. Dvasios stačiatikių vienuolynas, kur ilsisi Vilniaus šventųjų kankinių negendantys kūnai, kurios galima pamatyti stikliniame karste.

 Socialinis centras „Betanija“. Čia socialinę atskirtį, skurdą, įvairias krizes išgyvenantys žmonės turi galimybę kasdien nemokamai gauti šilto, šviežio maisto.

 Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija. Motinos Teresės iš Kalkutos ordinas patarnauja žmonėms, patiriantiems gyvenimo sunkumus.

 Bazilijonų (graikų-katalikų) vienuolyne yra galimybė susipažinti su unitais ir jų tradicijomis.

Ekskursijos kaina vienam žmogui 2 eurai.

Ekskursijos galimos darbo dienomis nuo 13 valandos ir savaitgaliais pagal susitarimą.

Dėl organizavimo prašome kreiptis į tikybos vyr. mokytoją A. Lukaševič, tel. 8 671 30 507


Piligriminė kelionė moksleiviams „Gailestingumo keliu“

Organizatorė: Dalia Misiūrienė (mob.tel. 867407510)

1.12.00 val. išvykstame iš Arkikatedros aikštės arba mokyklos.

Šv.Mykolo bažnyčia, kur pirmiausiai ir buvo laikomas Gailestingojo Jėzaus paveikslas.

2.12.30-13.15 val. Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas Rasų gatvėje.

Bus galima apžiūrėti Gailestingojo Jėzaus paveikslą nutapusio dailininko namą, Vilniaus pal. kun. M. Sopočkos hospisą (slaugos namus), Kryžiaus kelio stotis.

3.13.15-13.35 val. Aušros Vartų koplyčia: šioje vietoje buvo viešai pagerbtas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kun.  M. Sopočka pasakė pamokslą apie Gailestingumą.

4.13.50-14.15 val. Dievo Gailestingumo Šventovė. Užduotys mokiniams.

5.14.45-15.15 val. Šv.Faustinos namelis. Gido Petro arba Onutės pasakojimas. 15.00 val. meldžiamės Gailestingumo vainikėlį, todėl su savimi turėti rožančių.

6.Autobusu atvykstame į numatytą išlaipinimo vietą.

Ekskursijos trukmė 3.5 val.

Kalba: lietuvių arba rusų.

Kaina 4,- € (autobuso nuoma ir gido paslaugos).

Jei mokykla turi savo autobusiuką, kaina derinama su vairuotoju.


Organizuojamos piligriminės kelionės suaugusiems „Gailestingumo keliu“

Organizatorė: Dalia Misiūrienė (mob.tel. 867407510)

Pradžia: šeštadieniais 12.00 val.  Arkikatedros aikštėje.

Maršrutas toks pat kaip ir moksleiviams.

Būtina išankstinė registracija.

Kaina 4,- €

Pageidautina turėti rožančių.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]