Katechetikos Centras

Pašvęstojo gyvenimo metams

„Ateik ir sek paskui mane!“ Pašvęstasis gyvenimas šiandien

Nuo krikščionybės pradžios vyrai ir moterys rinkosi celibatą dėl Kristaus ir Evangelijos: gyventi skaistume, neturte ir paklusnume. Pašvęstasis gyvenimas, būdamas ir Dievo dovana, ir atsakymas į asmeninį kvietimą, amžiams įgavo labai skirtingas formas. Tačiau išlaikė tris esminius elementus: pasišventimą, misiją ir brolišką bendruomeninį gyvenimą. Šiame filme, Net for God jus atveda į susitikimą su pašvęstaisiais asmenimis iš skirtingų bendruomenių, Bažnyčių ir kraštų, kurie atsiliepė tam pačiam Kristaus kvietimui viską palikti ir juo sekti. 

Šis filmas buvo sukurtas metų, skirtų pašvęstajam gyvenimui, proga, kuriuos 2014 lapkričio 30 pradėjo Popiežius Pranciškus, ir kurie tęsėsi iki 2016 vasario 2 d. Filmas buvo kuriamas Romoje, pirmojo ekumeninio koliokviumo apie pašvęstąjį gyvenimą metu, kurį 2015 sausio mėnesį organizavo Vatikanas; po to – Trevi, Italijoje; Sankt Peterburge, Rusijoje, ir, galiausiai, Hautecombe vienuolyne, Prancūzijoje.