Katechetikos Centras

Pasikvieskite br. Juozapą į tikybos pamoką.

Mieli kolegos,
Kviečiame ir šiais mokslo metais pasinaudoti unikalia galimybe pasikviesti br. Juozapą į jūsų mokyklas (9-12 kl.)
Kviečiame registruotis el. paštu: josephglebas@yahoo.com