Katechetikos Centras

Metodinė medžiaga

Eucharistijos sakramentui

Žinių patikrinimo lapai : 12.

Metodinės rekomendacijos ir tėvų katechezė (Atnaujinta 2020 m. programa)

Papildoma medžiaga vaikams, kurie greitai atlieka užduotis (dalinasi Katechete Rūta Endrijeitytė pal. Jurgio Matulaičio parapija):

Papildoma medžiaga 3 susitikimui:

Papildoma medžiaga 4 susitikimui:
Papildoma medžiaga 7 susitikimui:

Papildoma medžiaga 9 susitikimui:

Papildoma medžiaga 9 susitikimui:

Papildoma medžiaga 13 susitikimui:

Papildoma medžiaga 15 susitikimui:

Išpažinties eiga

Papildoma medžiaga 16 susitikimui:

Papildoma medžiaga 17 susitikimui:

Žinių patikrinimas

Papildoma medžiaga 19 susitikimui:

Žinių patikrinimas

Papildoma medžiaga 21 susitikimui:

Balandžio lankstymas

Sutvirtinimo sakramentui

1.Keturi žingsnai:

1 katechezė – namų užduotis

5 įsipareigojimai

Grafika – Jėzus

Grafika – Agnė

Pirmųjų mėnesio penktadienių šventimas

2. Dievo Žodis

2 katechezė – namų užduotis

Anketa

Atvertas delnas su numeriais

Biblija delne

Mažas pirštas, klausimo formos

Nykštys

Papiloma medžiaga – 5 klausimai studijuojant

Papildoma medžiaga – 5 pareigos Biblijos atžvilgiu

Papildoma medziaga – Nežinojimas Šventojo Rašto

3. Malda

3 katechezė – namų užduotis

Ania – be ausų ir su dviejomis burnomis

Ania – be burnos ir ausų

Ania graži

Papildoma medžiaga – skaityk, kartok, melskis

Paruoštukas ir atsitiktinis laiškas

Žmogeliukai lecio divina (1)

Žmogeliukai lecio divina (2)

Žmogeliukai lecio divina (3)

4. Sakramentai

4 katechezė – namų užduotis

Delnų prisilėtimas

Jėzus prisiliečia prie raupsuotojo

Papildoma medžiaga – klausyti sakyti prisiliesti

5.Dievo meilė

5 katechezė – namų darbas

Papildoma medžiaga

Laiškas apie Dievo meilę – be vardų

Laiškas apie Dievo meilę – su vardais

Papildoma medžiaga – 4 teisės

Papildoma medžiaga – Myliu. Myliu, nes

Papildoma medžiaga: protas ir širdis

6.Nuodėmė

6 katechezė

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – kopijavimui dalyviams

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – ruošiančiajam

Papildoma medžiaga

7. Jėzuje yra atpirkimas

7 katechezė

Papildoma medzaiga – Žinoti, pavyzdys, Jis pats

Papildoma medžiaga- 4 teisės

Perskaityk Biblijoje šią ištrauką

SOS telefonas – dalyviams

8.Išganymo priėmimas

8 katechezė

Kartu lengviau – Sandora – papildoma medžiaga

Papildoma medžiaga – 4 teisės