Katechetikos Centras

Metodinė medžiaga

Eucharistijos sakramentui

Metodinės rekomendacijos (2022): 1-3 temos; 3-7 temos; 8-10 temos.

Susitikimų medžiaga (2022 m. atnaujintų pratybų):

1 pagrindinė tema. Noriu susitikti su Dievu

2 pagrindinė tema. Jėzaus bendruomenė ir mano vieta joje

3 pagrindinė tema Jėzus kviečia pas save. Švenčiu Šventąsias Mišias (1 dalis)

3 pagrindinė tema Jėzus kviečia pas save. Švenčiu Šventąsias Mišias (2 dalis)

4 pagrindinė tema Dievas mus myli, gydo ir mums atleidžia (1 dalis)

4 pagrindinė tema. Dievas mus myli, gydo ir mums atleidžia (2 dalis)

5 pagrindinė tema Dievas nori, kad ji pažintume bei mylėtume vieni kitus

6 pagrindinė tema. Mylėkite vieni kitus

7 pagrindinė tema. Nė vienas nesame tobulas (1 dalis)

7 pagrindinė tema Nė vienas nesame tobulas (2 dalis)

8 pagrindinė tema Dievas kviečia mane susitaikyti  (1 dalis)

8 pagrindinė tema Dievas kviečia mane susitaikytii  (2 dalis)

9 pagrindinė tema. Jėzus niekada mūsų nepalieka

10 pagrindinė tema Noriu būti aktyvus parapijos narys

II papildoma pagal liturginius metus tema Ar gyvenimas turi pabaigą

III papildoma pagal liturginius metus tema Šventasis Raštas – Dievo žodis

IV papildoma pagal liturginius metus tema Adventas

V papildoma pagal liturginius metus tema Šventos Kalėdos. Šventoji Šeima

VI papildoma pagal liturginius metus tema Gavėnia

VII papildoma pagal liturginius metus tema Jėzus atpirko kiekvieną iš mūsų

VIII papildoma pagal liturginius metus tema Jėzus pasiaukojo už mus ir įveikė nuodėmę

****

1 susitikimas „Gera būti kartu“

2 susitikimas „Sukūrimas – Švč.Trejybės darbas

3 susitikimui „Dievas gelbėja mus nuo blogio“

4 susitikimas „Ar gyvenimas turi pabaigą“
 
5 susitikimas „Ko Dievas tikisi iš mūsų“
 
6 susitikimas: „Dievas nori, kad mylėtume vieni kitus“

7 susitikimas: „Nei vienas nesame tobulas“

8 susitikimas: „Pasaulis laukia atpirkėjo“

10 susitikimas: „Dievas mums siunčia išgelbėtoją: kūdikiu tapęs Dievas ir šv. Šeima“

11 susitikimas:„Jėzaus gyvenimas, darbai ir mokymas“

12 susitikimas: „Sąžinė- Dievo balsas žmogaus širdyje“

13 susitikimas: „Dievas mus myli, gydo ir atleidžia. Sakramentai.“

14 susitikimas: „Atgailos – susitaikinimo sakramentas:Dievas kviečia atsinaujinti ir sutarti“

15 susitikimas: „Atgailos- susitaikinimo sakramentas: Jėzus man duoda tyrą širdį“

16 susitikimas: „Jėzus atpirko kiekvieną iš mūsų: paskutinė vakarienė, kančia, mirtis, prisikėlimas“

17 susitikimas: „Jėzus atidavė save dėl mūsų ir įveikė nuodėmę“

18 susitikimas:„ Jėzus niekada mūsų nepalieka:švenčiame Eucharistiją“

19 susitikimas: „Jėzus kviečia pas save. Šv. Mišios“

20 susitikimas: „Šventosiose Mišiose Jėzus mus maitina ir ateina į mūsų širdis“

21 susitikimas: „ Jėzus mums ruošia vietą danguje ir siunčia mums šventąją Dvasią“

22 susitikimas: „Mes esame Bažnyčia- Jėzaus šeima“

*****

Papildoma medžiaga vaikams, kurie greitai atlieka užduotis (dalinasi Katechete Rūta Endrijeitytė pal. Jurgio Matulaičio parapija):

Katechetė Lina Aleškevičiūtė dalinasi: 
 
 
Katechetė Ada Sieger dalinasi medžiaga Gavėniai (Gavėnios kalendoriumi): 
 
 
****
 
Katechetė Laimutė Kivitienė dalinasi: 
 
 
 
  • Tas, kas norės naudoti, turės pakeisti įrašą tose skaidrėse, kuriose rašoma, kaip vadinasi mūsų parapijos bažnyčia ir kokie altoriai joje yra.
  • Dar tegu neišsigąsta pradžioje esančio kadro, kur, skaidres peržiūrint greituoju būdu, atrodo, jog yra susidubliavęs tekstas. Kai atsisiunti skaidres ir paleidi jas normaliai – per SLIDE SHOW, tekstas tikrai nesidubliuoja ir keičiasi nuosekliai.
  • Paskutinis dalykas – dėl HELLOWEEN’O. Jei kažkam nepatinka kadrai, kur jis minimas (nes pati žinote, vaikai VISADA klausia apie jį) – laisvai gali juos ištrinti ar pakeisti nuosavu paaiškinimu.

4 susitikimas. Šv. Jono Bosko gyvenimas, veikla ir darbai vaikams.

5 susitikimas. Ko Dievas tikisi iš mūsų? Dekalogas. Pirmi trys įsakymai.

6 susitikimas. Dievas nori, kad mylėtume vieni kitus. Dekalogas. Ketvirtas-dešimtas ir Didysis įsakymas.

7 susitikimas. Nė vienas nesame tobulas. Nuodėmės ir jų rūšys.

8 susitikimas. Pasaulis laukia atpirkėjo. Šv.Raštas. Tikėjimo protėviai jame.

9 susitikimas. Mūsų adventas ir M. Marija.

10 susitikimas. Dievas mums siunčia Išgelbėtoją. Kūdikiu tapęs Dievas ir šv. Šeima.

11 susitikimas. Jėzaus mokymas.(2020)

11 susitikimui. Jėzaus gyvenimas, stebuklai ir jų pamokos. (2020)

11 susitikimui. Jėzuas mokymas apie tariamą ir tikrą laimę. Kalno palaiminimai.(2020)

 

 
Natalija Maciulevičienė dalinasi:
 
3 video katechezės I Komunijos vaikams apie Eucharistiją:
 
Ada Sieger dalinasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 susitikimas

Kun. A. Barelli SDB dalinasi: 
Lapkričio 15 d., sekmadienio Evangelija: palyginimas apie talentus.
UŽDUOTIS VAIKAMS: spalvinti piešinį apie Dievo dovanotus gebėjimus (jie yra kaip gėlyčių sėklos). Tik kas turiningai moka išnaudoti – ir ne tik savo naudai! – randa pilną gyvenimo prasmę. O žiūrėkite trečiąjį žmogeliuką koks liūdnas, kad sugalvojo nesėti sėklos…
Lapkričio 8 d. sekmadienio Mišių Evangelija apie 5 paikas, ir 5 protingas mergaites.
Nuspalvinkite piešinį apie 5 protingas MERGAITES, kurios budėjo kol atėjo jaunikis, ir buvo ĮLEISTOS į vestuvių pokylį…
Žiūrėkite piešinuką: tos lempos uždegtos yra širdies forma – jos yra mūsų meilės Dievui simbolis, ir neturi niekada užsigesinti…
 
ATSISPAUSDINKITE IR SPALVINKITE

***

Kun. A. Barelli SDB: Sekminių pamokslas vaikams.

Kun. A. Barelli SDB: Šeštinių pamokslas vaikams

Kun. A. Barelli SDB: VI Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams.

Kun. A. Barelli SDB: V Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams.

Kun. A. Barelli SDB: IV Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams.

Kun. A. Barelli SDB: III Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams

Kun. A. Barelli SDB: Dievo Gailestingumo sekmadienio pamokslas vaikams

 

Katecheto užrašai (Word; pdf)

Sutvirtinimo sakramentui

1.Keturi žingsnai:

1 katechezė – namų užduotis

5 įsipareigojimai

Grafika – Jėzus

Grafika – Agnė

Pirmųjų mėnesio penktadienių šventimas

2. Dievo Žodis

2 katechezė – namų užduotis

Anketa

Atvertas delnas su numeriais

Biblija delne

Mažas pirštas, klausimo formos

Nykštys

Papiloma medžiaga – 5 klausimai studijuojant

Papildoma medžiaga – 5 pareigos Biblijos atžvilgiu

Papildoma medziaga – Nežinojimas Šventojo Rašto

3. Malda

3 katechezė – namų užduotis

Ania – be ausų ir su dviejomis burnomis

Ania – be burnos ir ausų

Ania graži

Papildoma medžiaga – skaityk, kartok, melskis

Paruoštukas ir atsitiktinis laiškas

Žmogeliukai lecio divina (1)

Žmogeliukai lecio divina (2)

Žmogeliukai lecio divina (3)

4. Sakramentai

4 katechezė – namų užduotis

Delnų prisilėtimas

Jėzus prisiliečia prie raupsuotojo

Papildoma medžiaga – klausyti sakyti prisiliesti

5.Dievo meilė

5 katechezė – namų darbas

Papildoma medžiaga

Laiškas apie Dievo meilę – be vardų

Laiškas apie Dievo meilę – su vardais

Papildoma medžiaga – 4 teisės

Papildoma medžiaga – Myliu. Myliu, nes

Papildoma medžiaga: protas ir širdis

6.Nuodėmė

6 katechezė

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – kopijavimui dalyviams

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – ruošiančiajam

Papildoma medžiaga

7. Jėzuje yra atpirkimas

7 katechezė

Papildoma medzaiga – Žinoti, pavyzdys, Jis pats

Papildoma medžiaga- 4 teisės

Perskaityk Biblijoje šią ištrauką

SOS telefonas – dalyviams

8.Išganymo priėmimas

8 katechezė

Kartu lengviau – Sandora – papildoma medžiaga

Papildoma medžiaga – 4 teisės