Katechetikos Centras

Metodinė medžiaga

Eucharistijos sakramentui

Metodinės rekomendacijos ir tėvų katechezė (Atnaujinta 2020 m. programa)
Pratybos „Laukiu Tavęs“ (nekopijuoti)

Susitikimų medžiaga:

1 susitikimas „Gera būti kartu“

2 susitikimas „Sukūrimas – Švč.Trejybės darbas

3 susitikimui „Dievas gelbėja mus nuo blogio“

4 susitikimas „Ar gyvenimas turi pabaigą“
 
5 susitikimas „Ko Dievas tikisi iš mūsų“
 
6 susitikimas: „Dievas nori, kad mylėtume vieni kitus“

7 susitikimas: „Nei vienas nesame tobulas“

8 susitikimas: „Pasaulis laukia atpirkėjo“

10 susitikimas: „Dievas mums siunčia išgelbėtoją: kūdikiu tapęs Dievas ir šv. Šeima“

11 susitikimas:„Jėzaus gyvenimas, darbai ir mokymas“

12 susitikimas: „Sąžinė- Dievo balsas žmogaus širdyje“

13 susitikimas: „Dievas mus myli, gydo ir atleidžia. Sakramentai.“

14 susitikimas: „Atgailos – susitaikinimo sakramentas:Dievas kviečia atsinaujinti ir sutarti“

15 susitikimas: „Atgailos- susitaikinimo sakramentas: Jėzus man duoda tyrą širdį“

16 susitikimas: „Jėzus atpirko kiekvieną iš mūsų: paskutinė vakarienė, kančia, mirtis, prisikėlimas“

17 susitikimas: „Jėzus atidavė save dėl mūsų ir įveikė nuodėmę“

18 susitikimas:„ Jėzus niekada mūsų nepalieka:švenčiame Eucharistiją“

19 susitikimas: „Jėzus kviečia pas save. Šv. Mišios“

20 susitikimas: „Šventosiose Mišiose Jėzus mus maitina ir ateina į mūsų širdis“

21 susitikimas: „ Jėzus mums ruošia vietą danguje ir siunčia mums šventąją Dvasią“

22 susitikimas: „Mes esame Bažnyčia- Jėzaus šeima“

*****

Papildoma medžiaga vaikams, kurie greitai atlieka užduotis (dalinasi Katechete Rūta Endrijeitytė pal. Jurgio Matulaičio parapija):

Laimutė Kivitienė dalinasi: 
 
 
 
  • Tas, kas norės naudoti, turės pakeisti įrašą tose skaidrėse, kuriose rašoma, kaip vadinasi mūsų parapijos bažnyčia ir kokie altoriai joje yra.
  • Dar tegu neišsigąsta pradžioje esančio kadro, kur, skaidres peržiūrint greituoju būdu, atrodo, jog yra susidubliavęs tekstas. Kai atsisiunti skaidres ir paleidi jas normaliai – per SLIDE SHOW, tekstas tikrai nesidubliuoja ir keičiasi nuosekliai.
  • Paskutinis dalykas – dėl HELLOWEEN’O. Jei kažkam nepatinka kadrai, kur jis minimas (nes pati žinote, vaikai VISADA klausia apie jį) – laisvai gali juos ištrinti ar pakeisti nuosavu paaiškinimu.

4 susitikimas. Šv. Jono Bosko gyvenimas, veikla ir darbai vaikams.

5 susitikimas. Ko Dievas tikisi iš mūsų? Dekalogas. Pirmi trys įsakymai.

6 susitikimas. Dievas nori, kad mylėtume vieni kitus. Dekalogas. Ketvirtas-dešimtas ir Didysis įsakymas.

7 susitikimas. Nė vienas nesame tobulas. Nuodėmės ir jų rūšys.

8 susitikimas. Pasaulis laukia atpirkėjo. Šv.Raštas. Tikėjimo protėviai jame.

9 susitikimas. Mūsų adventas ir M. Marija.

10 susitikimas. Dievas mums siunčia Išgelbėtoją. Kūdikiu tapęs Dievas ir šv. Šeima.

11 susitikimas. Jėzaus mokymas.(2020)

11 susitikimui. Jėzaus gyvenimas, stebuklai ir jų pamokos. (2020)

11 susitikimui. Jėzuas mokymas apie tariamą ir tikrą laimę. Kalno palaiminimai.(2020)

 

 
Natalija Maciulevičienė dalinasi:
 
 
 
 

21 susitikimas

Katecheto užrašai (Word; pdf)

Sutvirtinimo sakramentui

1.Keturi žingsnai:

1 katechezė – namų užduotis

5 įsipareigojimai

Grafika – Jėzus

Grafika – Agnė

Pirmųjų mėnesio penktadienių šventimas

2. Dievo Žodis

2 katechezė – namų užduotis

Anketa

Atvertas delnas su numeriais

Biblija delne

Mažas pirštas, klausimo formos

Nykštys

Papiloma medžiaga – 5 klausimai studijuojant

Papildoma medžiaga – 5 pareigos Biblijos atžvilgiu

Papildoma medziaga – Nežinojimas Šventojo Rašto

3. Malda

3 katechezė – namų užduotis

Ania – be ausų ir su dviejomis burnomis

Ania – be burnos ir ausų

Ania graži

Papildoma medžiaga – skaityk, kartok, melskis

Paruoštukas ir atsitiktinis laiškas

Žmogeliukai lecio divina (1)

Žmogeliukai lecio divina (2)

Žmogeliukai lecio divina (3)

4. Sakramentai

4 katechezė – namų užduotis

Delnų prisilėtimas

Jėzus prisiliečia prie raupsuotojo

Papildoma medžiaga – klausyti sakyti prisiliesti

5.Dievo meilė

5 katechezė – namų darbas

Papildoma medžiaga

Laiškas apie Dievo meilę – be vardų

Laiškas apie Dievo meilę – su vardais

Papildoma medžiaga – 4 teisės

Papildoma medžiaga – Myliu. Myliu, nes

Papildoma medžiaga: protas ir širdis

6.Nuodėmė

6 katechezė

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – kopijavimui dalyviams

Nuodėmė naikina gražų gyvenimą – ruošiančiajam

Papildoma medžiaga

7. Jėzuje yra atpirkimas

7 katechezė

Papildoma medzaiga – Žinoti, pavyzdys, Jis pats

Papildoma medžiaga- 4 teisės

Perskaityk Biblijoje šią ištrauką

SOS telefonas – dalyviams

8.Išganymo priėmimas

8 katechezė

Kartu lengviau – Sandora – papildoma medžiaga

Papildoma medžiaga – 4 teisės