Katechetikos Centras

Parapinė katechezė

Bendruomenės „VYNMEDIS“ koordinatorė Edita Platkevičiūtė, tel. 8 611 43749, el.p. editulis@gmail.com Kapelionas kun. Saulius Bužauskas;

Bendruomenės „DIEVO SODAS“ prie Šv. Jono Bosko parapijos koordinatorė Asta Dumšytė,

tel. 8 676 39098, el.p. astadu@gmail.com;

Kapelionas kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB;

Bendruomenės „GALILĖJOS ŽVEJAI“ prie pal. Jurgio Matulaičio parapijos koordinatorė

Rasa Kubertavičienė , tel. 8 618 55652, el.p. rasa.kubertaviciene@gmail.com

Bendruomenės „BETANIJA“ prie Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios koordinatorė Zita Jakovleva tel. 8 615 53553, el.p. zitamurauskaite@gmail.com
Kapelionas Marek Detlaff OFM Conv.

Parapinės katechezės tikslas yra atvesti katalikų tikėjimą priimti jau apsisprendusius ar norinčius jį geriau pažinti žmones į bendrystę su Jėzumi Kristumi ir į Bažnyčios bendruomenę. Todėl čia, remiantis tikinčiųjų bendruomene, teikiamos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdoma moralė ir skatinamas bendruomeninis šventimas, liudijimas bei gyvenimas.

Katechezė vykdoma daugiau ar mažiau sakralioje aplinkoje, buria panašaus lygio ir brandumo auditorijas, siekiančias gilinti savo tikėjimą.

Parapinė vaikų ir jaunimo katechezė remiasi mokykloje įgytomis žiniomis ir gebėjimais, visa tai gilina, skatina katechizuojamųjų liudijimą mokyklose, talkina mokykloms, bendrauja su jomis, kviečiasi vaikus, jaunimą, pedagogus, šeimas.

„Gairės tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti“, „Bažnyčios žinios“. 2003 balandžio 15, Nr. 7