Katechetikos Centras

NAUJIENOS/AKTUALIJOS

RENGINIŲ KALENDORIUS

Rugsėjo ir spalio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Rugsėjo mėnesį: 

Venclovaitė-Urbanienė Eglė 2 d.

Buinicka Valerija 11 d.

Bušniauskienė Eugenija 11 d.

Gedvidzienė  Dalia 16 d.

Bartkus Tomas 17 d.

Zdanavičienė Gitana 19 d.

Dmuchovskaja Marina 21 d.

Česonienė Marijona  23 d.

Zobarskaitė Jurgita 24 d.

Kun. Braziulis Deimantas 26 d.

Spalio mėnesį: 

Pabon Rūta 9 d.

Trimakienė Adelė 15 d.

Kun. Stroceń Piotr 18 d.

Gauryliutė -Sireikienė Aušra 23 d.

Sinkevičienė Dovilė 23 d.

Žižienė Violeta 24 d.

Levandauskienė Milda 25 d.

Ivanauskienė Eglė 26 d.

Jonutaitienė Ieva 26 d.

Mališauskas Julius 30 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00