Katechetikos Centras

Liepos ir rugpjūčio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Liepos mėnesį:

GricevičienėGražina 3 d.

Jakučionienė Lina 5 d.

Margytė Erika 5 d.

SkulskienėJolanta 6 d.

Pranskūnaitė Laima 10 d.

Bareikienė Jurgita 10 d.

Zvereva Jekaterina 18 d.

Kerulytė Ramunė 24 d.

Stramkauskienė Dalia 27 d.

Stramkauskienė Dalia 27 d.

Vitėnas Darius 27 d.

Uždavinytė Ana 28 d.

GraščenkoElena 30 d.

Laurinavičienė Angelė 31 d.

Rugpjūčio mėnesį:

Augustinavičienė Neringa 3 d.

Černienė Elena 7 d.

Arslan Rasa 9 d.

Baublytė Jurgita 12 d.

Aleškevičiūtė Lina 15 d.

Ruseckienė Angelė 16 d.

Dusevičius Vidas 18 d.

Šalkauskienė Rūta 19 d.

Jokimaitytė Danutė 20 d.

Stulgaitytė Birutė 21 d.

Laurinavičius Egidijus 24 d.

Vaškevičienė  Rasuolė Tatjana 24 d.

Keršytė Loreta 26 d.

Lapinskienė Zita 26 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00