Katechetikos Centras

2021-03-25 vyko nuotolinis kvalifikacinis seminaras: „Pastoracinė teologija. Naujasis Katechezės vadovas“ 🗓

Dalyvavo 79 mokytojai ir katechetai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke