Katechetikos Centras

2021 m. kovo 25 d. vyko nuotolinis kvalifikacinis seminaras: „Pastoracinė teologija. Naujasis Katechezės vadovas“ 🗓

Dalyvavo 79 mokytojai ir katechetai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke