Katechetikos Centras

2020-12-10 vyko „Nori sudominti – dirbk išradingiau. Praktiniai patarimai kaip integruoti lytiškumo ugdymo temas į tikybos pamokas“ (lietuvių k.) Susitikimas, skirtas katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 🗓

Dalyvavo 46 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke